Pictured: Scott A. Armstrong group
Pictured: Sheng Cai
Sheng Cai
Clinical Research Fellow
Pictured: Chun-Wei (David) Chen
Chun-Wei (David) Chen
Senior Research Scientist
Pictured: Alan Chramiec
Alan Chramiec
Research Technician
Pictured: Scott (Haihua) Chu
Scott (Haihua) Chu
Research Fellow
Pictured: Monica Cusan
Monica Cusan
Research Fellow
Pictured: Christopher Delaney
Christopher Delaney
Research Technician
Pictured: Anagha Deshpande
Anagha Deshpande
Research Fellow
Pictured: Aniruddha Deshpande
Aniruddha Deshpande
Instructor
Meghan Eisold
Meghan Eisold
Research Technician
Pictured: Rowena Eng
Rowena Eng
Research Technician
Pictured: Noushin Farnoud
Noushin Farnoud
Bioinformatics Analyst
Pictured: Zhaohui Feng
Zhaohui Feng
Lab Manager
Richard Koche
Research Scholar
Pictured: Andrei Krivtsov
Andrei Krivtsov
Assistant Lab Member
Pictured: Michael Kuehn
Michael Kuehn
Research Fellow
Pictured:  Janna Minehart
Janna Minehart
Research Technician
Pictured: Daria Valerio
Daria Valerio
Research Fellow
Pictured: Xi Wang
Xi Wang
Graduate Research Assistant
Pictured: XuJun Wang
XuJun Wang
Senior Research Technician
Pictured: Matthew Witkin
Matthew Witkin
Research Technician
Pictured: Haiming Xu
Haiming Xu
Research Scholar
Nan Zhu
Instructor