Διεθνείς ασθενείς: Υπηρεσίες διερμηνείας

Διεθνείς ασθενείς: Υπηρεσίες διερμηνείας

Οι ιατρικοί μεταφραστές μας είναι πρόθυμοι να σας βοηθήσουν κατά τη διάρκεια της περίθαλψής σας κατ' ιδίαν ή τηλεφωνικώς.

Οι ιατρικοί μεταφραστές μας είναι πρόθυμοι να σας βοηθήσουν κατά τη διάρκεια της περίθαλψής σας κατ' ιδίαν ή τηλεφωνικώς.

Ζητήστε συνεδρία

Υποβάλετε ηλεκτρονικό αίτημα για κατ’ ιδίαν ή απομακρυσμένη συνεδρία.

Υπάρχουν διαθέσιμοι διερμηνείς για οποιονδήποτε ασθενή του Memorial Sloan Kettering, ο οποίος δεν έχει μητρική γλώσσα τα Αγγλικά. Οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται δωρεάν ανά πάσα στιγμή. Οι διερμηνείς είναι διαθέσιμοι κατ’ ιδίαν ή τηλεφωνικώς.

Εάν καλείτε το Memorial Sloan Kettering για πρώτη φορά,θα υπάρχει διαθέσιμος διερμηνέας για όλη τη διάρκεια της κλήσης. Μπορείτε επίσης να στείλετε email στο [email protected] και να δηλώσετε τη γλώσσα που μιλάτε, καθώς και τη χρονική στιγμή που επιθυμείτε να καλέσετε. Θα φροντίσουμε να υπάρχει διαθέσιμος ένας διερμηνέας.

Τα προσωπικά ραντεβού οργανώνονται από την ομάδα υποδοχής επισκεπτών. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Υπηρεσιών Διερμηνείας απευθείας στο +1-212-639-5981 ή στο [email protected] για βοήθεια.

Μετάφραση εγγράφων

Δήλωση περί διακρίσεων: Οι διακρίσεις είναι παράνομες

Το νοσοκομείο Memorial Hospital for Cancer and Allied Diseases συμμορφώνεται με τα ισχύονται ομοσπονδιακά αστικά δικαιώματα και τους νόμους που διέπουν τον τομέα της υγείας και δεν κάνει διακρίσεις, δεν εξαιρεί άτομα ή δεν τους συμπεριφοέρεται ανάλογα με τη φυλή, το χρώμα, την εθνική προέλευση, την ηλικία, τις ειδικές ανάγκες, το φύλο, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, το γένος ή τον τρόπο έκφρασης του γένους.

Μάθετε περισσότερα

Εάν χρειάζεστε μετάφραση του ιατρικού ιστορικού σας στα Αγγλικά, οι παρακάτω ελεύθεροι επαγγελματίες μεταφραστές παρέχουν τις υπηρεσίες του επί πληρωμή. Αυτές οι υπηρεσίες έχουν έδρα στη Νέα Υόρκη. Θα πρέπει να τους στείλετε τα έγγραφά σας με email ή fax για να σας δώσουν μια εκτίμηση κόστους, πριν αναλάβουν το έργο.

Birch Language Solutions
127 West 30th Street
New York, NY 10001
T: 718-865-9641
F: 516-539-3552
Αποστολή εγγράφου(ων) μέσω email σε: [email protected]

 

Το Memorial Sloan Kettering δεν φέρει καμία ευθύνη και δεν θεωρείται υπεύθυνο για τυχόν απώλεια ή ζημία πάσης φύσεως, η οποία μπορεί να προκύψει με άμεσο ή έμμεσο τρόπο από τις πράξεις των παρόχων των συγκεκριμένων υπηρεσιών. Το Memorial Sloan Kettering δεν κατέχει, δεν διαχειρίζετε, δεν ελέγχει, δεν προωθεί και δεν απασχολεί κανέναν από τους παρόχους υπηρεσιών.

Επικοινωνία

Αποστείλετέ μας email στο [email protected].
Καλέστε 212-639-4900, Δευτ–Παρ, 7:00 π.μ.–5:00 μ.μ., Ώρα Ανατολικής Ακτής.
Ή χρησιμοποιήστε την υπηρεσία AT&T Direct Access, πληκτρολογώντας τον κωδικό πρόσβασης της χώρας από την οποία καλείτε και στη συνέχεια τον αριθμό 888-675-7722. Εάν χρειάζεστε μεταφραστή, θα υπάρχει διαθέσιμος κάποιος για όσο διάστημα διαρκέσει η κλήση. Εναλλακτικά, στείλτε email στο [email protected] και δηλώστε μας τη γλώσσα που μιλάτε, καθώς και πότε επιθυμείτε να καλέσετε. Θα φροντίσουμε να υπάρχει διαθέσιμος μεταφραστής.

Ταχυδρομική διεύθυνση

Bobst International Center
160 East 53rd Street
Rockefeller Outpatient Pavilion, 11th floor
Νέα Υόρκη, NY 10022

Fax: +1-212-639-4938