Qingwen Jiang, PhD

Research fellow
Share
Share
Qingwen Jiang

Lab Phone

646-888-3997

Education

PhD in Molecular and Genetics biology, Tsinghua University, China, 2018; BS in life science, Xiamen University, China, 2012