The Minkui Luo Lab: Lab Members

Minkui Luo, PhD

Minkui Luo

Lab Head

Junyi Wang, MS

Junyi Wang

Research Technician

Nawei Zhang, MD

Nawei Zhang

Visiting Scholar

Ryan Blawski, BS

Ryan Blawski

Graduate Student

Xiaochuan Cai, PhD

Xiaochuan Cai

Postdoctoral Fellow

Shi Chen, BS

Shi Chen

Graduate Student

Ming Jiang

Ming Jiang

Graduate Student

Michael Langberg, BA

Michael Langberg

Graduate Student

Laura Minaya

Laura Minaya

Administrative Assistant

Ke Wang

Ke Wang

Visiting Investigator

Nicole Weiss

Nicole Weiss

Graduate Student