New York'ta Düzenlenen İlk Cure4Cancer Konferansı

Küresel paydaşlar, Küresel Sağlıkta Eşitlik ve Uyumu Genişletmek için New York’taki Asia Society’de bir araya geliyor

Hasta Başvurusu veya Danışmanlık Talebi

Yüz yüze ya da uzaktan bir danışma için çevrimiçi talep gönderin.

Şimdi Talep Edin

Memorial Sloan Kettering Cancer Center (MSK), Chinese Thoracic Oncology Group (CTONG) ve Asia Society Policy Institute (ASPI), Aralık 2023’te New York’taki Asia Society’de ilk Cure4Cancer konferansına birlikte ev sahipliği yaptı.

Konferansa Kimler Katıldı?

Kanser uzmanları, kamu sağlığı liderleri, büyük biyoteknoloji şirketlerinin ve hastanelerin CEO’ları, hasta hakları savunucuları ve kanseri atlatanlar, küresel sağlık eşitliğini ilerletme stratejilerini tartışmak üzere bir araya geldi.

Cure4Cancer nedir?

Cure4Cancer, kansere karşı küresel mücadelede birlikte çalışmak üzere hastaları, hekimleri, bilim insanlarını, politikacıları, denetleyicileri, endüstriyi, hayırseverliği, medyayı ve konuyla yakından ilgili diğer paydaşları bir araya getiren uluslararası bir harekettir. Bu konferans, küresel toplumu hedefe yaklaştırmak için 200’den fazla sektör uzmanını ağırladı.

Konferansta Öne Çıkanlar

Açılış Konuşması

Konferans, MSK’nın Çin ve Asya-Pasifik Doktor Elçisi Bob Li’nin açılış konuşmasıyla başladı.Kansere çare bulmak için ABD-Çin işbirliği de dahil olmak üzere küresel işbirliğinin öneminden bahsetti. Dr. Li, “Amerika Birleşik Devletleri ve Çin, kanserin başlıca kurbanlarıdır” dedi. “En yüksek yükü paylaşan ve kanser ölümlerinin neredeyse %38’ini temsil eden iki ülke.”

Cure4Cancer görev gücünün kısa süre önce yayınladığı “Küresel Sağlıkta Eşitliğin İlerletilmesi” başlıklı raporda da belirtildiği üzere, iki ülkenin klinik araştırmalar konusunda işbirliği yapması halinde bu hayatların birçoğunun kurtarılabileceğini söyledi: “Kanserden Hayat Kurtarmak için Klinik Araştırmalara Erişimi ve İşbirliğini Geliştirmek.”

MPM ve MSK Hastane Yöneticisi Shelly Anderson ve MD ve MSK Başhekim Yöneticisi Lisa DeAngelis, misyonu ilerletmek için bakış açılarını paylaşmak üzere Dr. Li ve sahnedeki diğer liderlere katıldı.

“Klinik araştırmaları hızlandırmak için dünya çapında çok sayıda paydaşla işbirliği yapmamız şart. Cure4Cancer’ı benzersiz kılan da budur” dedi Shelly Anderson. ” Akademisyenler, hükümet, medya, savunucu gruplar, düşünce kuruluşları, hayırseverler, hepsi bir araya geliyor çünkü bu hepimizi gerektiriyor.”

Dr. Lisa DeAngelis şunları ekledi: “Kanseri sonlandırmak 1884’ten bu yana MSK’nın tek misyonudur ve klinik araştırma Ar-Ge’si bu misyonun merkezinde yer almaktadır.Bu, Cure4Cancer uluslararası hareketinin ruhudur.”

Açılış konuşmalarının ardından, kritik konular hakkında bir dizi panel tartışması yapıldı.

Kanser Tedavilerinin Hızlandırılması için Uluslararası Yönetmelik Uyumlaştırma ve İşbirliği.

MSK Başkanlık Ofisi Kıdemli Başkan Yardımcısı Larry Norton, günümüzde küresel yönetmelik uyumunun önündeki en büyük engellerden birinin sınırlar arasında klinik araştırma verilerinin paylaşılmaması olduğunu belirtti. İlk panelde, özellikle ABD ile diğer ülkeler arasında ruhsatlandırma onayı konusunda 6-12 aylık bir gecikme olduğu ve diğer birçok durumda bu sürenin 2 ila 3 yıla kadar çıkabildiği için işbirliği yapılması gerektiği vurgulandı.

Panelde ayrıca, düşük gelirli ülkelerin klinik araştırmalara katılma fırsatına sahip olmamaları nedeniyle bu ülkelerin de dahil edilmesinin önemi vurgulandı. Ayrıca, daha fazla katılımcıya erişimin genişletilmesi ve sınır ötesi veri paylaşımının teşvik edilmesiyle klinik deneysel tedavi geliştirme süreci hızlanacaktır.

Hasta Merkezli Klinik Araştırmaların Teşvik Edilmesi

MSK Radyasyon Onkoloji Bölümü Başkanı Simon Powell, klinik araştırmaların hastalar için nasıl geliştirilebileceğini tartışırken şunları söyledi: “Hastalar çözüm bekliyorlar, cevap istiyorlar ve bunları hızlı bir şekilde istiyorlar. Daha önceki bir temayı ele alırsak, klinikteki hekimler olarak rolümüz, denemeleri çok külfetli olmayacak ve makul bir zaman diliminde yürütülebilecek şekilde tasarlamaktır.” Lillian Leigh de aynı fikirde: “Hasta ve hasta yakınlarının görüşlerinin klinik çalışmalara dahil edilmesi çok önemli.”

Klinik Araştırmalara Erişim ve Katılımda Küresel Sağlık Eşitliğinin Genişletilmesi

Üçüncü panelde ise işbirliğinin faydaları ve ileriye dönük potansiyeline ilişkin örnekler paylaşıldı. Nijerya Egemen Yatırım Otoritesi Medserv’in Genel Müdürü Tolulope Adewole deneyimlerini paylaştı.Adewole, “Chicago Üniversitesi’nde bir çalışma vardı ve yeterli sayıda insan bulamadılar, ancak MedServ’e geldiler ve altı ay içinde onlar için 60 kişiyi işe almayı başardık” dedi. “İşbirliğiyle aslında daha hızlı olacağız ve insanları tedavi edebileceğiz.”

6. Yıllık MSK-KTONG Sempozyumu

Cure4Cancer ekibi daha sonra Avustralya, Brezilya, Şili, Çin, Nijerya, İsviçre, Birleşik Krallık ve ABD’den tıp uzmanlarının yer aldığı beş bilimsel panelin yer aldığı 6. yıllık MSK-CTONG sempozyumuna ev sahipliği yaptı. Küresel sağlık eşitliği hedefine doğru ilerlemek için onkolojide yapay zekadan yararlanmadan klinik araştırma eğitimi ve öğretimine kadar çeşitli konular ele alındı.

Önceki MSK-CTONG Toplantılarının Özetleri