Πώς να διαβάσετε την ετικέτα της συνταγής φαρμάκου

Κοινή χρήση
Χρόνος για ανάγνωση: Σχετικά με 1 minute

Αυτές οι πληροφορίες θα σας βοηθήσουν να διαβάσετε μία ετικέτα συνταγής φαρμάκου.

Τι να ψάχνετε σε μία ετικέτα συνταγογραφούμενου φαρμάκου

Οι περισσότερες ετικέτες συνταγής φαρμάκου έχουν τις ίδιες πληροφορίες. Οι ετικέτες αυτές συχνά έχουν διαφορετική εμφάνιση ανάλογα με το ποιο φαρμακείο χρησιμοποιείτε. Ακολουθεί ένα παράδειγμα ετικέτας από το φαρμακείο της MSK (βλ. Εικόνα 1).

Εικόνα 1.

Εικόνα 1.  Παράδειγμα ετικέτας φαρμάκου από το φαρμακείο της MSK

Είναι σημαντικό να γνωρίζετε πού να βρείτε τις εξής πληροφορίες στις ετικέτες συνταγής φαρμάκου:

 • Όνομα ασθενούς: Πρόκειται για το όνομά σας ή το όνομα του ατόμου για το οποίο συνταγογραφείται το φάρμακο.
 • Ονομασία φαρμάκου: Πρόκειται για τη ονομασία είτε του γενόσημου φαρμάκου είτε της εταιρείας και των γενόσημων.
 • Περιεκτικότητα φαρμάκου: Δείχνει πόσο ισχυρό είναι κάθε χάπι ή δισκίο.
 • Ποσότητα φαρμάκου:Δείχνει πόσα χάπια ή δισκία υπάρχουν στον περιέκτη.
 • Υπολειπόμενες αναπληρώσεις. Έτσι θα μπορέσετε να γνωρίζετε πόσες φορές μπορείτε να αναπληρώσετε τη συνταγή (να λάβετε περισσότερο από το φάρμακο). Αφού συμπληρώσετε όλες τις αναπληρώσεις, θα χρειαστείτε νέα συνταγή. Ζητήστε από τον πάροχο υγειονομικής περίθαλψής σας να γράψει μία νέα συνταγή για να λάβετε κι άλλο φάρμακο.
 • Οδηγίες χρήσης. Σας λέει πώς να πάρετε το φάρμακο.

  Οι οδηγίες στον Κατάλογο Κατ’ οίκον χορήγησης φαρμάκων μπορεί να διαφέρουν από τις οδηγίες στα μπουκαλάκια. Αυτό μπορεί να συμβεί εάν ο πάροχος υγειονομικής περίθαλψης σας αλλάξει τη δόση του φαρμάκου σας ή την προγραμματίσει για πιο συχνά από την αναπλήρωση των φαρμάκων σας.

  Πάντα να χρησιμοποιείτε τις οδηγίες που υπάρχουν στον Κατάλογο Κατ’ οίκον χορήγησης φαρμάκων σας και όχι στις οδηγίες που υπάρχουν επάνω στα μπουκαλάκια. Η Κατ’ οίκον Λίστα Φαρμάκων σας διαθέτει τις πλέον ενημερωμένες πληροφορίες για τα φάρμακά σας.

Είναι επίσης χρήσιμο να γνωρίζετε που θα βρείτε:

 • Αριθμός συνταγής. Θα χρειαστείτε αυτό τον αριθμό όταν επικοινωνήσετε με το φαρμακείο για να αναπληρώσετε τη συνταγή.
 • Πληροφορίες φαρμακείου. Συνήθως πρόκειται για την επωνυμία, τη διεύθυνση και τον τηλεφωνικό αριθμό του φαρμακείου. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το σωστό φαρμακείο για να αναπληρώσετε το φάρμακο ή εάν έχετε απορίες.
 • Ονοματεπώνυμο συνταγογράφοντος. Πρόκειται για τον πάροχο υγειονομικής περίθαλψης που σας συνταγογράφησε το φάρμακο. Σας βοηθά να γνωρίζετε με ποιόν να επικοινωνήσετε εάν έχετε απορίες ή εάν χρειάζεστε νέα συνταγή για τα φάρμακα.

Εάν δεν είστε βέβαιοι πώς να διαβάσετε την ετικέτα των φαρμάκων σας, ζητήστε τη βοήθεια του παρόχου υγειονομικής περίθαλψης ή του φαρμακοποιού σας.

Τελευταία Ενημέρωση

Τετάρτη, May 31, 2023