אפט באנוצטע מעדיקאציע דורכאויס פעדיעטריק סטעם צעל טראנספלאנטס

טיילט מיט
צייט צו ליינען: וועגן 1 minute

די אינפארמאציע רעכנט אויס מעדיקאציעס וועלכע ווארן אפט גענוצט איידער, דורכאויס, אדער נאך א פעדיעטריק סטעם צעל טראנספלאנט. אייער העלטקעיר פראוויידער וועט רעדן מיט אייך וועגן די מעדיקאציעס וועלכע איר נעמט, אריינגערעכנט זייערע נעמען און וויאזוי איר דארפט זיי נעמען. אין דעם וועגווייזער, גייט די ווארט “איר” ארויף אויף אייך אדער אייער קינד.

סופלעמענטס

 • פאליק עסיד (Folic acid): א וויטאמין וועלכע אייער קערפער דארף צו מאכן נארמאלע בלוט צעלן.
 • פאטאסיאם קלארייד (Potassium Chloride)/פאטאסיאם פאספוראס (Potassium Phosphorus): א פוטאסיאם סופלעמענט. אייער קערפער דארף פאטאסיאם פאר אייערע מוסקלען (אריינגערעכנט אייער הארץ) צו ארבעטן ריכטיג.
 • מאגניזיאם אקסייד (Magnesium Oxide)/מאגניזיאם סאו (Magnesium Soy): מאגניזיאם סופלעמענטס. אייער הארץ דארף מאגניזיאם צו ארבעטן ריכטיג.
 • מולטיוויטאמין: א וויטאמין סופלעמענט וועלכע קען יא אדער נישט ענטהאלטן אייראן.
 • וויטאמין K: א וויטאמין וועלכע אייער קערפער דארף כדי אייער בלוט זאל קענען קלאט’ן.

GVHD פארמיידונג

די מעדיקאציעס ווערן גענוצט צו פארמיידן אדער באהאנדלען גרעפט-קעגן-האוסט קראנקהייט (GVHD). ביישפילן רעכענען אריין:

 • מייקאפענאלעיט מאפעטיל (CellCept®)
 • סייקלאספארין (Neoral®)
 • טאקראלימאס (Prograf®)
 • סיראלימאס (Rapamune®)
 • מעטאטרעקסעיט (ביי א נידריגע דאזע)

אנטיוויראלס

די מעדיקאציעס ווערן גענוצט צו פארמיידן אדער באהאנדלען וויראל אינפעקציעס (ווי טשיקען פאקס און שינגעלס). אנדערע וויראל אינפעקציעס אפט געזען דורכאויס א טראנספלאנט רעכענען אריין סיטאמעגאלאווירוס (cytomegalovirus, CMV), יומען הירפיס ווירוס (HHV6), אדענאווירוס, און BK ווירוס. ביישפילן רעכענען אריין:

 • אסיקלאוויר (Zovirax®)
 • פאסקארנעט (Foscavir®)
 • גאנסיקלאוויר (Cytovene®)
 • סידאפייוויר (Vistide®)
 • לעטערמאוויר (Prevymis®)
 • וואלגאנסיקלאוויר (Valcyte®)

אנטיפאנגעלס

די מעדיקאציעס ווערן גענוצט צו פארמיידן אדער באהאנדלען פאנגעל אינפעקציעס. ביישפילן רעכענען אריין:

 • פליוקאנאזאויל (Diflucan®)
 • אמפאטעריסין (AmBisome®)
 • וואריקאנאזיול (Vfend®)
 • מיקאפאנגין (Mycamine®)
 • פאסאקאנאזיול (Noxafil®)
 • איסאוואקאנאזוינים (Cresemba®)
 

אנטיאיבלונג

די מעדיקציעס ווערן גענוצט צו פארמיידן אדער באהאנדלען איבלונג (געפילן פון ברעכן) און ברעכן. ביישפילן רעכענען אריין:

 • אנדאנסעטראן (Zofran®)
 • היידראקסיזין (Vistaril®)
 • מעטאקלאפראמייד (Reglan®)
 • גרעניסעטראן (Kytril®)
 • לארעזעפעם (Ativan®)
 • דראנאבינאל (Marinol®)
 • פאסאפרעפיטענט (Emend®)
 • דיפענהיידראמין (Benadryl®)

אנטאסידס

די מעדיקאציעס ווערן גענוצט צו פארמינערן בויך עסיד ארויסלאזונגען. ביישפילן רעכענען אריין:

 • פאנטאפראזאול (Protonix®)
 • לאנסאפרעזאול (Prevacid®)
 • רעניטידיין (Zantac®)
 • אומפרעזאול (Prilosec®)
 • עסאמעפראזאול מאגניזיאם (Nexium®)

הארמאנען (פאר נקיבות)

די מעדיקאציעס ווערן גענוצט צו פארמיידן וועדזשינעל בלוטיגונג ווען אייער פלעיטלעט צאל איז זייער נידריג. ביישפילן רעכענען אריין:

 • נארדזשעסטרעל (Ovral®)
 • נארדזשעסטרעל און עטיניל עסטראדיאל (Lo-Ovral®)
 • מעדראקסיפראדזשעסטראן אסיטעיט (Provera®)
 • ליופראלייד (Lupron®)
 • מעדראקיפראדזשעסטראן אסיטעיט (Depo-Provera®)

לעצט אַפּדעיטעד

מאָנטאָג, דעצעמבער 12, 2022