זיך אַן עצה געבן מיט COVID-19 אינדערהײם

די אינפֿאָרמאַציע דערקלערט וואָס צו טאָן אין שטוב אויב איר האָט אָדער קענט האָבן COVID-19.

Back to top

איבער COVID-19

COVID-19 איז אַ װײרעל קראַנקהײט װאָס אַפֿעקטירט אײערע לונגען און עירװעיס. סימפּטאָמען פֿון COVID-19 קענען זײן מילד אָדער שװער. זײ קענען אַרײנרעכענען׃

 • פיבער איבער 100.4 גראַד פֿאַרענהײט (38 גראַד צעלסיוס) אָדער ציטערן
 • הוסט
 • אָטעם פּראָבלעמען (אַזױװי שװעריגקײט צו כאַפּן אַן אָטעם אָדער שטײפֿקײט אין די ברוסט)
 • מידקײט (מען פֿילט זיך גאָר מיד אָדער האָט זײער װײניג ענערגיע)
 • מוסקל אָדער קערפּער שמערצן
 • קאָפּװײטאָגן
 • פֿאַרלוסט פֿונעם חוש הטעם אָדער חוש הריח
 • האַלדזשמערצן
 • פֿאַרשטאָפּטע אָדער פֿאַרקאַטערטע נאָז
 • מיגלדיקייטן (פילן אזוי ווי איר גען צו ברעכען) אָדערברעכענישן (פאָפּגעבונגען)
 • שילשול (לױזע אָדער װאַסערדיגע שטוהלגאַנגען)

איר קענט באַמערקן די סימפּטאָמען 2 ביז 14 טעג נאָכ’ן אױסגעשטעלט װערן צו דעם ווירוס אײערע סימפּטאָמען קענען דױערן במשך 1 ביז 3 װאָכן. סימפּטאָמען פֿון מענטשן מיט קענסער שײדן זיך אין אַלגעמײן נישט אונטער פֿון סימפּטאָמען פֿון אַנדערע מענטשן.

אײניגע מענטשן װאָס האָבן COVID-19 האָבן נישט קײן סימפּטאָמען. אַפֿילו אױב איר האָט נישט קײן סימפּטאָמען, קענט איר נאָכאַלץ פֿאַרשפּרײטן דעם װײרוס צו אַנדערע מענטשן.

פֿילע מענטשן האָבן אַ הוסט במשך עטליכע װאָכן נאָך זײן קראַנק מיט אַ װײרעל קראַנקהײט אַזױװי COVID-19. װילאַנג אײער הוסט װערט נישט ערגער אָדער װערט בעסער, דאַרפֿט איר זיך נישט זאָרגן. הוסט אין דעם אַרבל אַרײן אָדער דעקט צו דעם מױל און נאָז מיט אַ טישו װען איר הוסט. אױב אײער הוסט װערט ערגער אָדער ס’איז דאָ בלוט אין אײער ספּוטום (די שלײם װאָס מען הוסט אַרױף) װאָס איר האָט פֿריער נישט געהאַט, אָדער איר פֿאַנגט אָן אַרױפֿצוהוסטן מער ספּוטום, רופֿט אײער העלטקעיר פּראָװײדער.

Back to top

פֿאַרשיידנע COVID-19 אונטערזוכונגען

דערווייַל זענען צווייערליי אונטערזוכונגען צו דיאַגנאָזן COVID-19.

 • א PCR אונטערזוכונג אויכט גערופֿן אַ מאָלעקולאַר אונטערזוכונג. PCR אונטערזוכונגען זענען זייער גענוי, אָבער עס קען נעמען עטלעכע טעג צו באַקומען אייער רעזולטאַטן.
 • א געשווינדיקע אונטערזוכונג, אויכט גערופֿן אַ אַנטיגען אונטערזוכונג. עס נעמט געװענליך ווייניקער ווי אַ שעה צו באַקומען אייער געשווינדיקע אונטערזוכונג רעזולטאַט. אָבער געשווינדיקע אונטערזוכונגען האבען גרעסערע וואָרשייַנלעכגקייט אז PCR אונטערזוכונגען צו געבען פֿאַלשע נעגאַטיווע רעזולטאַטן, דעס באַטייַט אז געשווינדיקע אונטערזוכונגען האבען גרעסערע וואָרשייַנלעכגקייט צו צייגען דעס איר העבט נישט קיין COVID-19 ווען איר טאַקע העבט דאָס. אויב איר האָט סימפּטאָמס פון COVID-19 און באַקומט אַ נעגאַטיווע רעזולטאַט פון די געשווינדיקע אונטערזוכונג, עס איז בעסטער צו באַקומען אַ PCR אונטערזוכונג צו מאַכן זיכער.

מיט די ביידע סאָרטן פון אונטערזוכונגען, איר וועט באַקומען אַ פּאָזיטיווע אָדער א נעגאַטיווע רעזולטאַט. אַ פּאָזיטיווע רעזולטאַט באַטייַט דעס די אונטערזוכונג ווייַזט אז איר האט COVID-19. אַ נעגאַטיווע רעזולטאַט באַטייַט דעס די אונטערזוכונג ווייַזט אז איר האט נישט קיין COVID-19.

Back to top

װיאַזױ זיך אַן עצה געבן מיט סימפּטאָמען

עס איז נוצבאר צו האלטן א טעגליכע טאג-בוך פון אייערע סימפטאמען און די מעדעצינען וואס איר נעמט עס צו באהאנדלען. דאס וועט אייך העלפן זען וויאזוי אייערע סימפטאמען טוישן זיך מיט די צייט. דאס קען זיין נוצבאר אויב איר דארפט זיך פארבינדן אדער באזוכן אייער העלטקעיר פראוויידער.

אױב איר נוצט אַ געצײג פֿאַר שלאָף אַפּנעאַ (אַזױ װי אַ CPAP מאַשינקע) אָדער אַ הײם נעבולײזער, רעדט מיט אײער העלטקעיר פּראָװײדער אײדער איר נוצט עס. די געצײגן קענען פֿאַרשפּרײטן דעם װײרוס װעלכער איז גורם COVID-19.

מעדיצינען

 • איר קענט נוצן אַצעטאַמינאָפֿען (acetaminophen (Tylenol®)) צו העלפֿן באַהאַנדלען פֿיבער, װײטאָגן אין קערפּער און קאָפּװײטאָגן.
  • נעמט נישט מער װי 3 גראַם (g) פֿון אַצעטאַמינאָפֿען אין 1 טאָג. נעמען צופֿיל קען שעדיגן די לעבער.
  • אַצעטאַמינאָפֿען איז זײער אַ פֿאַרשפּרײטער אינגרעדיענט אין אָװער־די־קאַונטער און פּרעסקריפּשאַן מעדיצינען. לײענט תמיד דעם לעיבל אױף די מעדיצינען װאָס איר נעמט. דער פֿולער נאָמען אַצעטאַמינאָפֿען איז נישט אַלעמאָל ארױסגעשריבן. פֿאַר אַ ליסטע פֿון פֿאַרשפּרײטע מעדיצינען װאָס אַנטהאַלטן אַצעטאַמינאָפֿען און פֿאַרקירצונגען פֿאַר אַצעטאַמינאָפֿען, לײענט דעם חלק איבער אַצעטאַמינאָפֿען אין אונזער בלאַט Common Medications Containing Aspirin, Other Nonsteroidal Anti-inflammatory Drugs (NSAIDs), or Vitamin E.
 • ערקעלטונג מעדיקאַמענטן איבער-די-קאָונטער וועט נישט מאַכן COVID-19 פאַסטער, אָבער זיי קענען העלפֿן אויב איר האט א הוסט, האַלדזשמערצן אָדער אַ פֿאַרשטאָפּטע נאָז (סטאַפי נאָז). נוצט נישט קײן דעקאָנדזשעסטענט אױב איר האָט אַ הױכע בלוט דרוק.
 • אַנטיביאָטיקס װעלן נישט אַװעקטרײבן COVID-19 שנעלער. נעמט נישט קײן אַנטיביאָטיקס אױסער װען אײער העלטקעיר פּראָװײדער הײסט אײך אַזױ.

אויב איר האָט COVID-19 אָבער טאָן ניט האָבן סימפּטאָמס, טאָן ניט נעמען ערקעלטונג מעדיקאַמענטן, אַסעטאַמינאָפען (Tylenol) אָדער איבער-די-קאָונטער ניט-סטערויד אַנטי-ינפלאַמאַטאָרי דראגס (NSAIDs) אַזאַ ווי יבופּראָפען (Advil®) און נאַפּראָקסען (Aleve) ®). די מעדיצינען קענען מעגליך באַהאַלטן די סימפּטאָמען פֿון COVID-19.

עס איז אקעי צו נעמען בעיבי אספירין (81 מיליגראם (mg) פער טאג) אויב אייער העלטקעיר פראוויידער האט אייך געזאגט אזוי. אױב איר מײנט אַז איר דאַרפֿט נעמען אַ העכערע דאָזע, רעדט צוערשט מיט אײער העלטקעיר פּראָװײדער.

מעסט זיך אָפּ די טעמפּעראַטור רעגלמעסיג

 • מעסט זיך אָפּ די טעמפּעראַטור 2 מאָל אַ טאָג, אײנמאָל אינדערפֿרי און אײנמאָל בײנאַכט.
  • אױב איר קריגט כעמאָטעראַפּיע און האָט אַ נײער פֿיבער פֿון 100.4 גראַד פֿאַרענהײט (38 גראַד צעלסיוס) אָדער העכער, רופֿט אײער העלטקעיר פּראָװײדער.
  • אױב איר האָט אַ פֿיבער פֿון 102 גראַד פֿאַרענהײט (38.9 גראַד צעלסיוס) אָדער העכער װאָס דױערט במשך 24 שעה און װערט נישט בעסער נאָכדעם װאָס איר האָט גענומען אַצעטאַמינאָפֿען, רופֿט אײער העלטקעיר פּראָװײדער.

עסן און טרינקען

 • עסט לײכטע מאָלצײטן. צום בײשפּיל, עסט 6 קלײנע מאָלצײטן דורכאױס דעם טאָג אָנשטאָט 3 גרױסע. דאָס װעט העלפֿן קעגן איבל און פֿאַרלוסט פֿון אַפּעטיט.
 • טרינקט 6 ביז 8 (8-אָנזן) גלעזער פֿליסיגקײטן יעדן טאָג. דאָס װעט אײך העלפֿן איר זאָלט האָבן גענונג פֿליסיגקײט אין קערפּער און װעט העלפֿן לױז מאַכן די שלײם אין די נאָז און לונגען. װאַסער, ספּאָרט געטראַנקען, קאַרבאַנייטאַד (פיזזי) געטראַנקען אָן קאַפֿעאין, זאַפֿטן, טײ און זופּ זענען גוטע אױסװאַלן.
Back to top

װיאַזױ צו פֿאַרמײדן די פֿאַרשפּרײטונג פֿון COVID-19

COVID-19 קען גאָר לײַכט אַריבערגעכאַפּט װערן פֿון אײן מענטש צו אַ צװײטן. עס קען זיך פֿאַרשפּרײטן אין טראָפּנדלעך אין די לופֿט אָדער בלײבן אױף אױבערפֿלאַכן נאָכדעם אַז אַ קראַנקער קוסט אָדער ניסט. עס קען זיך אױך פֿאַרשפּרײטן אױב מען רירט אָן אַ קראַנקן און דערנאָך רירט זיך אָן די אױגן, די נאָז און דעם מױל.

פֿאָלגט די אינסטרוקציעס אין דעם חלק כדי צו העלפֿן אָפּשטעלן די פֿאַרשפּרײטונג פֿין COVID-19 צו אַנדערע מענטשן בײ אײך אינדערהײם און די קאָמיוניטי.

 • אויב איר האט COVID-19 סימפטאמען און איר ווארט אויף אייערע טעסט רעזולטאלטן, פאלגט נאך די אינסטרוקציעס ביז:
  • איר באַקומט אייער רעזולטאַטן און זיי זענען נעגאַטיוו. אויב איר האָט אַ געשווינדיקע אונטערזוכונג און באַקומט אַ נעגאַטיווע רעזולטאַט, נעמט אַ PCR אונטערזוכונג צו קאָנטראָלירן אייער רעזולטאַטן. האַלט די פאלגענדע אינסטרוקציעס ביז איר באַקומט אַ נעגאַטיווע PCR אונטערזוכונג רעזולטאַט.
 • אויב איר האט נישט COVID-19 סימפטאמען און איר ווארט אויף אייערע טעסט רעזולטאלטן, פאלגט נאך די אינסטרוקציעס ביז:
  • איר באַקומט אייער רעזולטאַטן און זיי זענען נעגאַטיוו.
    
 • אויב איר האָט COVID-19 און האָט סימפּטאָמס, פֿאָלגט די אינסטרוקציעס ביז:
  • איר האָט נישט געהאַט אַקײן פֿיבער העכער פֿון 100.4 גראַד פֿאַרענהײט (38 גראַד צעלסיוס) פֿאַר בייַ מינדסטער 3 טעג און טאָן ניט נוצן מעדיקאַמענטן צו נידעריקען דעם פֿיבער. בײשפּילן פֿון די מעדיקאַמענטן שליסן אײן אַצעטאַמינאָפֿען (acetaminophen (Tylenol®)), איבופּראָפֿען (ibuprofen (Advil®)), נאַפּראָקסען (naproxen (Aleve®)), פֿולע דאָזע אַספּירין (מער װי 81 מג’ טעגליך) און אינדאָמעטאַסין (indomethacin (Tivorbex®)).
  • אײערע אָטעם פּראָבלעמען זענען בעסער געװאָרן אָדער אײער אָטעמען איז װידער נאָרמאַל געװאָרן.
  • איר האָט אַ נעגאַטיווע PCR אונטערזוכונג 10 אָדער מער טעג נאָך אייער ערשטער פּאָזיטיװע אונטערזוכונג אָדערעס איז געווען 4 אָדער מער וואָכן זינט אייער ערשטער פּאָזיטיװע COVID-19 אונטערזוכונג.
 • אויב איר האָט COVID-19 אָבער טאָן ניט האָבן סימפּטאָמס, פֿאָלגט די אינסטרוקציעס ביז:
  • איר האָט אַ נעגאַטיווע PCR אונטערזוכונג 10 אָדער מער טעג נאָך אייער ערשטער פּאָזיטיװע אונטערזוכונג אָדערעס איז געווען 4 אָדער מער וואָכן זינט אייער ערשטער פּאָזיטיװע COVID-19 אונטערזוכונג און איר האָט נישט אַנטוויקלט קיין סימפּטאָמס.

אויב עמעצער פון אייער COVID-19 סימפּטאָמס קומען צוריק, פֿאַנגט אָן זאָפֿאָרט װידער צו פֿאָלגן די אינסטרוקציעס און רופֿט אײער העלטקעיר פּראָװײַדער.

בלײבט אינדערהײם אױסער װען איר דאַרפֿט קריגן מעדיצינישע הילף

 • איר זאָלט גאָרנישט טאָן אינדרױסן פֿון אײער הײם אױסער װען איר דאַרפֿט קריגן מעדיצינישע הילף.
  • גײט נישט צו די אַרבעט, אין די שולע אָדער צו עפֿענטליכע ערטער.
  • איר זאָלט נישט נוצן פּובליק טראַנספּאָרטאַציע, רײדשער סערװיסעס און טעקסיס.
 • אױב איר דאַרפֿט אַרױסגײן פֿון אייער הױז, טראָגט אַ פּנים־מאַסקע איבער איער נאָז און מויל, אױב איר קענט.
 • אױב איר דאַרפֿט מעדיצינישע הילף, רופֿט ערשט אײער העלטקעיר פּראָװײדער אָנצומעלדן אַז איר קומט.

האַלט זיך אָפּגעזונדערט פֿון אַנדערע מענטשן אינדערהײם

 • קלײבט אױס אַ צימער אינדערהײם. בלײבט אין דעם צימער אָפּגעזונדערט פֿון אַנדערע מענטשן און הױז־חיות אַזױ װײט װי מעגליך.
 • נוצט אַ באַזונדערע װאַשצימער אױב איר האָט עס.
 • כאָטש אײנמאָל אַ טאָג רײניגט און דיסאינפֿיצירט די פֿלאַכן װאָס איר רירט אָפֿט אָן (אַזױװי פֿאָנס, רעמאוט קאָנטראָלס, טיר הענטלעך, װאַשצימער פֿיקסטשורס, טױלעטס, קיבאָרדס, טעבלעטס, קאַונטערס, טישן, און טישלעך בײ די בעטן). אױב די פֿלאַך איז שמוציג, נוצט צוערשט זײף און װאַסער אָדער אַ קלינינג ספּרעי אָדער װײפּ. דאן נוצט א הויז-דיסאינפעקטענט. פֿאָלגט די אינסטרוקציעס אױפֿ’ן לעיבל.
 • לאָזט קײנעם נישט אײך צו באַזוכן.
 • אויב איר דאַרפֿט צו זיין נעבן מענטשן אָדער חיהלעך אין אייער שטוב:
  • בלייַבט בייַ מינדסטער 6 פֿיס (2 מעטער) אַוועק ווי פיל ווי איר קענט.
  • טראָגט אַ פּנים־מאַסקע, אויב איר קענט.
  • עפֿענט די פֿענצטער צו ערמעגליכן די באַװעגונג פֿון לופֿט.

וואַהלן אַ קעיר געבער

אױב איר דאַרפֿט הילף, קלײבט אױס אײן מענטש אין שטוב זיך זאָרגן פֿאַר אײך. אײער קעירגעבער דאַרף זײן געזונט. זיי זאָלן נישט האָבן קיין כראָניש (לאַנג-בלייַביק) מעדיצינישע צושטאַנדן אָדער אַ שװאַכע אימוניזאַציע סיסטעם. עס איז די בעסטע אויב אייער קעיר געבער איז אינגאנצן וואקסינירט קעגען COVID-19.

אײער קעירגעבער דאַרף פֿאָלגן די אינסטרוקציעס אין אונזער בלאַט זיך אַן עצה געבן מיט COVID-19 אינדערהײם: אינפֿאָרמאַציע פֿאַר קעירגעבערס.

טראָגט אַ פּנים־מאַסקע

 • טראָגט אַ פּנים־מאַסקע איבער אייער נאָז און מויל אויב איר דאַרפֿט צו זיין אַרום אנדערע מענטשן אָדער חיהלעך, אַפֿילו אין שטוב. איר מוזט ניט דאַרפֿן צו טראָגן אַ פּנים־מאַסקע ווען איר זענט אַליין.
 • איר זאלט נישט טראָגן אַ פּנים־מאַסקע אויב איר האָט באָטעם פּראָבלעמען ווען איר טראָגט עס אָדער אויב איר קענט עס אַלײן נישט אַרונטערנעמען.

דעקט צו אײערע הוסטן און ניסן

 • דעקט צו דעם מױל און נאָז מיט אַ טישו װען איר הוסט אָדער ניסט. לײגט אַרײן די גענוצטע טישוס אין אַ מיסט קאַסטן מיט אַ זאַק אינעװײניג און מיט אַ לעדל.
 • תיכף װאַשט זיך די הענט נאָכדעם װאָס איר הוסט אָדער ניסט.
  • אױב איר װאַשט זיך די הענט מיט זײף און װאַסער, מאַכט די הענט נאַס און זײפֿט זײ אָן. רײבט גוט די הענט במשך כאָטש 20 סעקונדעס און שװענקט אױס. טריקנט אפ אייער הענט מיט א פאפיר טאוועל און נוצט דעם זעלבן פאפיר טאוועל צו פארמאכן דעם קראן. אויב איר האט נישט פאפיר טאוועלס, איז אקעי צו נוצן ריינע האנטוכער. טױשט זײ װען זײ װערן נאַס.
  • אויב איר נוצט אלקאהאל באזירטע האנט סאניטייזער, מאכט זיכער צוצודעקן אלע טיילן פון אייערע הענט דערמיט. רייבט אייערע הענט צוזאמען ביז זיי זענען טריקן.

איר זאָלט זיך נישט טײלן מיט פּערזענליכע זאַכן

 • נוצט נישט די זעלבע געשיר (אַזױװי טעלערס, גלעזער, קאַפּס, מעסערס/לעפֿל/גאָפּלען), האַנטיכער, אָדער בעטגעװאַנט װי אַנדערע מענטשן אָדער הױז חיות בײ זיך אינדערהײם.
 • װאַשט גוט גענוצטע געשיר (אַזױװי טעלערס, גלעזער, קאַפּס און מעסערס/לעפֿל/גאָפּלען) מיט זײף און װאַסער אָדער אין אַ דישװאשער.
 • האַלט אײער שמוציגע װעש אין אַ לאָנדרי זאַק. טרײסלט נישט אײער שמוציגע װעש. װאַשט עס מיט רעגולערע לאָנדרי זײף בײ די העכסטע טעמפּעראַטור אין די װאַשמאַשין . טרוקענט עס גוט אױס.
Back to top

עצות איבער פֿאַרװאַלטן סטרעס

עס איז גאַנץ נאָרמאַל צו זײן באַזאָרגט איבער COVID-19, בפֿרט װען איר זענט קראַנט אָדער עמיצער װעם איר האָט ליב איז קראַנק. איר קענט זיך זאָרגן פֿאַר זיך אַלײן דורך טאָן זאַכן אַזױװי׃

 • רופֿן אָדער האַלטן אַ װידעאָ שמעוס מיט אַ פֿרײנד אָדער עמיצן װעם איר האָט ליב.
 • אָנפֿאַנגען אַ נײע האָבי אָדער טאָן עפּעס װאָס איר האָט געװענליך נישט קײן צײט דערפֿאַר.
 • נעמען אַן איבעררײס פֿון די נײעס.

MSK האָט פֿילע פּראָפֿעסיאָנאַלן, װאָלונטירן און חיזוק גרופּעס װאָס קענען אײך העלפֿן זיך אַן עצה געבן במשך די צײט. פֿאַר מער אינפֿאָרמאַציע און מערערע עצות װיאַזױ זיך אַן עצה געבן מיט סטרעס, לײענט אונזער בלאַט װיאַזױ זיך אַן עצה געבן מיט סטרעס און אומרואיגקײט פאַראורזאַכט דורך COVID-19.

Back to top

װען איר זאָלט זיך פֿאַרבינדן מיט אײער העלטקעיר פּראָװײדער

רופֿט אײער העלטקעיר פּראָװײדער זאָפֿאָרט אױב׃

 • איר האָט שװעריגקײט צו אָטעמען װען איר רוהט.
 • איר האָט שװעריגקײט צו אָטעמען װען איר גײט קורצע מהלכים. אַ בײשפּיל פֿון אַ קורצן מהלך איז גײן פֿון אײן צומער אין אַ צװײטן, בערך 25 פֿיס (7.6 מעטער).
 • איר קריגט כעמאָטעראַפּיע און האָט אַ נײע פֿיבער פֿון 100.4 גראַד פֿאַרענהײט (38 גראַד צעלסיוס) אָדער העכער.
 • איר האָט אַ פֿיבער פֿון 102 גראַד פֿאַרענהײט (38.9 גראַד צעלסיוס) אָדער העכער װאָס דױערט במשך 24 שעה און װערט נישט בעסער נאָכדעם װאָס איר האָט גענומען אַצעטאַמינאָפֿען (acetaminophen).
 • ס’איז דאָ בלוט אין אײער שלײם (sputum).
 • איר האָט װײטאָג אין די ברוסט.
 • דער קאָפּ טוט אײך גאָר שטאַרק װײ.
 • איר האָט פֿראַגעס אָדער זאָרגן.

פֿאַר מער אינפֿאָרמאַציע וועגן וואָס צו טאָן אויב איר אָדער אַ מענטש אין אייער שטוב האָט COVID-19, באַזוכט www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick. פֿאַר די לעצטע אינפֿאָרמאַציע וועגן ווי MSK איז צוגעגרייט פֿאַר COVID-19, באַזוכט www.mskcc.org/coronavirus

Back to top

Last Updated