คำแนะนำในการเก็บและจัดส่งตัวอย่าง HLA โดยใช้ก้านเก็บตัวอย่างเยื่อบุกระพุ้งแก้ม

แบ่งปัน
เวลาอ่าน: ประมาณ 2 นาที

ข้อมูลนี้จะอธิบายวิธีการเก็บและส่งตัวอย่างแอนติเจนเม็ดเลือดขาวของมนุษย์ (Human Leukocyte Antigen - HLA)

HLA คือการตรวจที่ใช้เพื่อพิจารณาว่าคุณสามารถเป็นผู้บริจาคให้กับผู้ที่จำเป็นต้องได้รับการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือด (เซลล์ก่อกำเนิดเลือด) ได้หรือไม่การตรวจนี้ดำเนินการกับทั้งผู้ที่จำเป็นต้องได้รับการปลูกถ่ายและผู้ที่อาจเป็นผู้บริจาคสเต็มเซลล์

หลังจากที่คุณส่งตัวอย่าง HLA ไปยัง Memorial Sloan Kettering (MSK) แล้ว ตัวอย่างดังกล่าวจะได้รับการทดสอบเพื่อดูว่าคุณสามารถบริจาคสเต็มเซลล์ให้กับผู้ป่วยได้หรือไม่

ชุดทดสอบ HLA

MSK จัดเตรียมชุดทดสอบ HLA 1 ชุดให้กับผู้บริจาคแต่ละราย หากคุณส่งตัวอย่าง HLA มา แสดงว่าคุณคือผู้บริจาค หากคุณช่วยผู้อื่นส่งตัวอย่างมา แสดงว่าบุคคลนั้นคือผู้บริจาค

แต่ละชุดมีอุปกรณ์ดังต่อไปนี้

 • ก้านพันสำลีปลอดเชื้อ 2 ห่อ แต่ละห่อมีก้าน 2 ชิ้น ใช้ให้หมดทั้ง 4 ก้าน
 • หลอดพลาสติกปลอดเชื้อสำหรับจัดส่ง 1 หลอด (หลอดด้านบนสีดำ)
 • ฉลากที่พิมพ์ชื่อตามกฎหมายและวันเดือนปีเกิดของผู้บริจาคไว้ล่วงหน้า 1 แผ่น
 • ฉลาก 1 แผ่น โดยมีช่องว่างสำหรับเขียนวันที่และเวลาที่เก็บตัวอย่าง
 • ซองบุนวม UPS แบบชำระเงินล่วงหน้าสำหรับส่งคืน 1 ซอง

ซอง UPS สำหรับส่งคืนจะจ่าหน้าซองไว้ล่วงหน้า โดยมีที่อยู่ต่อไปนี้

Center for Laboratory Medicine
Attn: Yevgeniya Bensman – Specimen Logistics 1st Floor
327 East 64th Street
New York, NY 10065

การเก็บตัวอย่าง HLA

ก่อนเก็บตัวอย่าง HLA โปรดรอประมาณ 1-2 ชั่วโมงหลังรับประทานอาหารหรือดื่มเครื่องดื่ม

รูปที่ 1 ก้านเก็บตัวอย่างที่แห้งอยู่ในหลอดทดสอบ

รูปที่ 1 ก้านเก็บตัวอย่างที่แห้งอยู่ในหลอดทดสอบ

 1. ใช้ก้านพันสำลี 2 ชิ้นถูด้านในกระพุ้งแก้มข้างหนึ่งประมาณ 10 ครั้ง คุณสามารถใช้ก้านพันสำลี 2 ชิ้นในคราวเดียว หรือจะใช้ทีละอันก็ได้
 2. ใช้ก้านพันสำลีที่เหลืออีก 2 ชิ้นถูด้านในกระพุ้งแก้มอีกข้างประมาณ 10 ครั้ง
 3. วางก้านเก็บตัวอย่างไว้ที่ด้านนอกของหลอดด้านบนสีดำ (ดูรูปที่ 1) ปล่อยให้ก้านเก็บตัวอย่างแห้งอย่างน้อย 2-3 ชั่วโมง เก็บไว้ในที่ปลอดภัย หากก้านเก็บตัวอย่างไม่แห้งสนิทก่อนที่จะใส่ลงในหลอดด้านบนสีดำ อาจทำให้เกิดเชื้อราได้ หากเกิดเชื้อรา จะไม่สามารถนำไปทดสอบได้

การส่งตัวอย่าง HLA

 1. ใส่ก้านเก็บตัวอย่างทั้ง 4 ชิ้นเข้าไปในหลอดด้านบนสีดำ ปิดฝาหลอด
 2. ตรวจสอบฉลากที่พิมพ์ไว้ล่วงหน้าเพื่อตรวจสอบว่าชื่อและวันเดือนปีเกิดของผู้บริจาคถูกต้อง
  • หากมีข้อมูลใดไม่ถูกต้อง ให้ขีดฆ่าข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง แล้วเขียนข้อมูลที่ถูกต้องบนฉลาก โปรดเขียนให้อ่านได้อย่างชัดเจน
 3. เขียนวันที่และเวลาที่เก็บตัวอย่างลงบนฉลากอีกชิ้นโดยตรง โปรดเขียนให้อ่านได้อย่างชัดเจน หากคุณไม่ระบุวันที่และเวลาที่เก็บตัวอย่าง อาจเกิดความล่าช้าในการประมวลผลตัวอย่างของคุณ
 4. ติดฉลากทั้งสองชิ้นไว้ที่ด้านนอกของหลอด ตรวจสอบว่าฉลากไม่ทับซ้อนกัน หากไม่ได้ติดฉลากทั้งสองชิ้นไว้บนหลอดเมื่อจัดส่งมาถึง MSK จะไม่สามารถประมวลผลตัวอย่างของคุณได้ และจะต้องเก็บตัวอย่างใหม่
   
 5. ใส่หลอดด้านบนสีดำที่ติดฉลากแล้วเข้าไปในซองสำหรับส่งคืน ก่อนปิดผนึกซอง โปรดตรวจสอบดังต่อไปนี้
  • มีก้านพันสำลี 4 ชิ้นอยู่ในหลอดด้านบนสีดำ
  • หลอดด้านบนสีดำมีฉลาก 2 ชิ้นติดอยู่
  • ข้อมูลบนฉลากถูกต้อง
  • เขียนวันที่และเวลาที่เก็บตัวอย่างไว้ในช่องว่างบนฉลากแล้ว
  หลังจากที่ตรวจสอบสิ่งเหล่านี้เรียบร้อยแล้ว โปรดปิดผนึกซอง
 6. นำซองสำหรับส่งคืนไปยังจุดรับส่งของ UPS คุณสามารถค้นหาสถานที่ตั้งที่ใกล้ที่สุดได้โดยไปที่ www.ups.com/dropoff
  • ซองสำหรับส่งคืนจะมีหมายเลขติดตามระบุอยู่บนฉลากจัดส่ง MSK จะใช้หมายเลขนี้เพื่อติดตามพัสดุของคุณ หากคุณต้องการติดตามซองพัสดุเช่นกัน ให้จดหมายเลขติดตามไว้ก่อนที่จะมอบซองพัสดุให้กับ UPS

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • อย่าใส่หลอดด้านบนสีดำมากกว่า 1 หลอดในซอง หากมีผู้บริจาคที่ส่งตัวอย่างมากกว่า 1 ราย แต่ละคนจะได้รับชุดทดสอบ HLA เป็นของตนเอง ผู้บริจาคแต่ละรายจะต้องส่งตัวอย่างกลับมาโดยใช้ซองสำหรับส่งคืนโดยใส่ชุดทดสอบของตนเองไว้ด้านใน
 • MSK จะเป็นผู้รับและประมวลผลตัวอย่างทั้งหมด

หากชุดทดสอบ HLA ของคุณเสียหาย ชุดทดสอบของคุณมีอุปกรณ์ไม่ครบ หรือคุณมีคำถาม โปรดโทรติดต่อเรา

 • หากผู้ป่วยมีอายุ 18 ปีขึ้นไป โปรดติดต่อ Adult Stem Cell Transplant Related Donor Office ที่หมายเลข 646-608-4134
 • หากผู้ป่วยอายุไม่ถึง 18 ปี โปรดติดต่อ Pediatric Stem Cell Transplant Related Donor Office ที่หมายเลข 212-639-8478

การอัปเดตครั้งล่าสุด

พุธ, มกราคม 4, 2023