Bệnh nhân ngoại quốc: Thông tin tài chính

Cố vấn tài chính MSK

Đội ngũ cố vấn tài chính của chúng tôi có thể trả lời những câu hỏi về bảo hiểm hoặc tài chính của bệnh nhân ngoại quốc.

Yêu cầu tư vấn

Gửi yêu cầu trực tuyến cho tư vấn trực tiếp hoặc từ xa.

Trung tâm quốc tế Bobst hiểu việc giúp bạn hoạch định chi phí quan trọng đến mức nào. Chúng tôi cam kết giúp bạn hiểu rõ những khía cạnh tài chính mà bạn cần chuẩn bị. Chúng tôi nỗ lực cung cấp cho bạn ước tính chính xác nhất có thể. Đội ngũ cố vấn tài chính dành cho bệnh nhân của chúng tôi sẽ là đầu mối liên hệ chính của bạn cho tất cả các câu hỏi về tài chính.

Chi phí của cuộc hẹn đầu tiên

Nếu bạn là bệnh nhân tự chi trả, bạn sẽ được yêu cầu trả khoản tiền đặt cọc ban đầu ít nhất 48 giờ trước khi nhận dịch vụ đánh giá tại MSK. Số tiền đặt cọc ban đầu dựa trên chẩn đoán ung thư của bạn. Số tiền đặt cọc thể hiện mức phí trung bình để các bác sĩ MSK thực hiện đánh giá, thực hiện các xét nghiệm chẩn đoán thường được thực hiện để xác nhận chẩn đoán và xây dựng phác đồ điều trị. Tuy nhiên, số tiền đặt cọc chỉ là ước tính. Chúng tôi sẽ tính tiền cho bạn cho số dư của các khoản phí vượt quá số tiền này và hoàn trả cho bạn nếu chi phí cho việc đánh giá ít hơn số tiền này.

Trước hoặc sau cuộc hẹn, bác sĩ MSK có thể yêu cầu các xét nghiệm bổ sung. Các xét nghiệm này có thể bao gồm chụp CT, MRI, X-quang hoặc các thủ thuật khác. Chi phí của các xét nghiệm này không có trong số tiền đặt cọc ban đầu. Bạn phải thanh toán trước cho các dịch vụ bổ sung.

Nhân viên tại Trung tâm Quốc tế của chúng tôi sẽ có thể cho bạn biết số tiền đặt cọc ban đầu trước cuộc hẹn đầu tiên của bạn.

Chi phí điều trị

Sau cuộc hẹn đầu tiên, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn số tiền ước tính dựa trên phác đồ điều trị do bác sĩ MSK của bạn đề xuất. Theo chính sách tài chính của chúng tôi, bạn cần thanh toán toàn bộ chi phí này trước khi bắt đầu điều trị. Số tiền ước tính này dựa trên đánh giá chi phí phát sinh của những bệnh nhân đã nhận điều trị giống hệt hoặc tương tự do bác sĩ MSK của bạn đề xuất.

Chúng tôi cam kết cung cấp cho bạn số tiền ước tính chính xác nhất có thể. Chi phí chăm sóc thực tế của bạn có thể cao hơn hoặc thấp hơn số tiền ước tính. Chúng tôi hiểu điều này có thể tạo áp lực cho bạn và gia đình bạn. Chúng tôi khuyến khích bạn liên hệ với cố vấn tài chính dành cho bệnh nhân với các câu hỏi tài chính của mình.

Phương thức thanh toán

Chúng tôi chấp nhận thanh toán bằng thẻ tín dụng của các tổ chức uy tín, séc du lịch, séc được chứng nhận và chuyển khoản ngân hàng. Hãy xem hướng dẫn chuyển khoản ngân hàng của chúng tôi.

Bảo hiểm

Memorial Sloan Kettering hợp tác với số lượng hạn chế các công ty bảo hiểm quốc tế. Để tìm hiểu về hình thức bảo hiểm có thể, hãy liên hệ với chúng tôi tại [email protected] hoặc trao đổi với cố vấn chăm sóc chỉ định của bạn.

Báo cáo tài chính

Memorial Sloan Kettering sẽ gửi cho bạn hai loại báo cáo tài chính:

  • Báo cáo của bác sĩ bao gồm dịch vụ chăm sóc do các bác sĩ của bạn cung cấp.
  • Báo cáo của bệnh viện bao gồm tất cả các chi phí ngoài dịch vụ của bác sĩ, chẳng hạn như chăm sóc điều dưỡng và chi phí của cơ sở.
  • Báo cáo tài chính của chúng tôi cung cấp các chi tiết quan trọng về dư nợ trước, các khoản thanh toán đã nhận được và khoản phí mới cho các dịch vụ đã nhận được. Nếu bạn có bảo hiểm mà MSK không chấp nhận, thì bạn có thể gửi các báo cáo này cho công ty bảo hiểm của mình để yêu cầu bồi hoàn.
  • Đội ngũ cố vấn tài chính tận tâm của chúng tôi rất sẵn lòng giúp đỡ bạn. Bạn có thể liên hệ với chúng tôi theo số 212-639-4900.

Hoàn tiền

Nếu chi phí chăm sóc thực tế của bạn thấp hơn số tiền ước tính bạn đã trả, chúng tôi sẽ hoàn lại tiền cho bạn sau khi bạn hoàn thành điều trị và tất cả các chi phí đã được tất toán.

Bạn sẽ nhận số tiền hoàn trả theo hình thức thanh toán ban đầu. Nếu bạn đã thanh toán bằng thẻ tín dụng, thì khoản hoàn trả sẽ được chuyển vào tài khoản thẻ tín dụng của bạn trong vòng một năm kể từ ngày tính phí ban đầu. Nếu quá một năm, chúng tôi sẽ gửi khoản hoàn trả cho bạn thông qua hình thức chuyển khoản.

Liên hệ với chúng tôi

Gửi email cho chúng tôi tại [email protected].
Gọi 212-639-4900, thứ Hai đến thứ Sáu, 9:00 sáng - 5:00 chiều, giờ Miền Đông.
Hoặc sử dụng AT&T Direct Access bằng cách quay số tiếp cận cho quốc gia sở tại của bạn, sau đó quay số 888-675-7722. Nếu bạn cần biên dịch viên, chúng tôi sẽ chỉ định cho bạn một người khi bạn liên hệ với chúng tôi. Hoặc gửi email tới địa chỉ [email protected] và cho chúng tôi biết ngôn ngữ bạn sử dụng cũng như thời gian bạn muốn gọi. Chúng tôi sẽ bố trí sẵn một biên dịch viên cho bạn.

Địa chỉ gửi thư

Trung tâm Quốc tế Bobst
160 East 53rd Street
Rockefeller Outpatient Pavilion, 11th floor
New York, NY 10022

Fax: 212-639-4938