Bệnh nhân ngoại quốc: Dịch vụ phiên dịch viên

Các biên dịch viên y khoa của chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn trực tiếp hoặc qua điện thoại trong suốt quá trình chăm sóc.

Các biên dịch viên y khoa của chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn trực tiếp hoặc qua điện thoại trong suốt quá trình chăm sóc.

Yêu cầu tư vấn

Gửi yêu cầu trực tuyến cho tư vấn trực tiếp hoặc từ xa.

Chúng tôi có phiên dịch viên cho các bệnh nhân của Memorial Sloan Kettering không nói tiếng Anh. Đây là các dịch vụ hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi cung cấp dịch vụ phiên dịch trực tiếp hoặc qua điện thoại.

Lần đầu bạn gọi điện đến Memorial Sloan Kettering, chúng tôi sẽ bố trí một phiên dịch viên cho bạn. Bạn cũng có thể gửi email tới địa chỉ [email protected] và cho chúng tôi biết ngôn ngữ của bạn và thời gian bạn muốn gọi điện. Chúng tôi sẽ bố trí sẵn một phiên dịch viên cho bạn.

Đối với cuộc hẹn trực tiếp, đội ngũ dịch vụ khách hàng có thể bố trí dịch vụ này cho bạn. Bạn cũng có thể trực tiếp liên hệ với Phòng dịch vụ phiên dịch theo số 212-639-5981 hoặc địa chỉ [email protected] để được hỗ trợ.

Dịch tài liệu

Tuyên bố không phân biệt đối xử: Phân biệt đối xử là hành vi trái pháp luật

Memorial Hospital for Cancer and Allied Diseases tuân thủ các quyền công dân và luật chăm sóc sức khỏe liên bang hiện hành, đồng thời không phân biệt đối xử, loại trừ mọi người hoặc đối xử khác với họ dựa trên chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, tuổi, tình trạng khuyết tật, giới tính, khuynh hướng tình dục, giới tính hoặc biểu hiện giới tính.

Tìm hiểu thêm

Nếu cần dịch hồ sơ y tế sang tiếng Anh, thì bạn có thể thuê các biên dịch viên tư nhân sau đây. Các dịch vụ này có trụ sở tại New York và yêu cầu bạn gửi email hoặc fax tài liệu của bạn cho họ để ước tính chi phí trước khi họ chấp nhận công việc.

Birch Language Solutions
127 West 30th Street
New York, NY 10001
T: 718-865-9641
F: 516-539-3552
Gửi tài liệu qua email đến: [email protected]

 

Memorial Sloan Kettering không chịu trách nhiệm pháp lý và không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc chi phí nào thuộc bất kỳ tính chất nào phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ các hành động của nhà cung cấp các dịch vụ này. Memorial Sloan Kettering không sở hữu, quản lý, kiểm soát, quảng bá hoặc điều hành bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ nào.

Liên hệ với chúng tôi

Gửi email cho chúng tôi tại [email protected].
Gọi 212-639-4900, thứ Hai-thứ Sáu, 9:00 sáng - 5:00 chiều, giờ Miền Đông.
Hoặc sử dụng AT&T Direct Access bằng cách quay số tiếp cận cho quốc gia sở tại của bạn, sau đó quay số 888-675-7722. Nếu bạn cần biên dịch viên, chúng tôi sẽ chỉ định cho bạn một người khi bạn liên hệ với chúng tôi. Hoặc gửi email tới địa chỉ [email protected] và cho chúng tôi biết ngôn ngữ bạn sử dụng cũng như thời gian bạn muốn gọi. Chúng tôi sẽ bố trí sẵn một biên dịch viên cho bạn.

Địa chỉ gửi thư

Trung tâm Quốc tế Bobst
160 East 53rd Street
Rockefeller Outpatient Pavilion, 11th floor
New York, NY 10022

Fax: 212-639-4938