וועגן אייער פידוסיאַל מאַרקערס (פֿאַרלאָזלעכע אָנווייַזן) און רעקטאַל ספּייסער פּלאַצירונג

טיילט מיט
צייט צו ליינען: וועגן 9 מינוטן

די אינפֿאָרמאַציע וועט אייך העלפֿן באַקומען צוגעגרייט פֿאַר אייער פּראָצעדור צו שטעלן פֿראָסטאַטע פידוסיאַל מאַרקערס און אַ רעקטאַל ספּייסער. איר וועט האָבן דעם פּראָצעדור איידער איר אָנהייבט אייער פּראָסטאַטע ראַדיאַציע קורירונג.

איבער אײער פּראָסטאַטע

אייער פּראָסטאַטע איז אַ וועלישע-נוס-גרייסע דריז אונטער אייער פּענכער, גלייך אין בעפֿאָר פון אייער רעקטום (זעט בילד 1). עס איז אַרומיקן אייער אורין-רער, וואָס איז די רער וואָס דורכפֿירט אורין פון אייער פּענכער. אייער פּראָסטאַטע לאָגט צו פֿליסיקייט צו אייער ספּערמעס.

בילד 1. די אנאטאמיע פון אייער פּראָסטאַטע

בילד 1. די אנאטאמיע פון אייער פּראָסטאַטע

וועגן פידוסיאַל מאַרקערס און רעקטאַל ספּייסערס

פידוסיאַל מאַרקערס זענען קליינטשיק מעטאַל קעגנשטאַנדן (אַרום די גרייס פון אַ זערנע פון רייַז). זיי העלפֿן אייער העלטקעיר פּראָװײדערס צו אייַנשטעלן די שטראַלן פון ראַדיאַציע און מאַכן זיכער אַז אייער ראַדיאַציע קורירונג איז דורכפֿירט פּונקט די זעלבע וועג יעדעס מאָל. דאָס העלפּט זיי צו צילען די אָנוווקס און פֿאַרמייַדן אייער אַמנאָענטסטן געזונט געוועב. די פידוסיאַל מאַרקערס בלייבן אין אייער פּראָסטאַטע נאָך אייער באַהאַנדלונג.

איר וועט באַקומען אַ רעקטאַל ספּייסער גערופֿן SpaceOAR הידראָגעל. עס איז אַ געל וואָס איז פּלאַצירט צווישן אייער פּראָסטאַטע און דעם רעקטום צו אױפֿשיבן אייער רעקטום אַוועק פון אייער פּראָסטאַטע. דאָס בּאַשיצט אייער רעקטום פון ראַדיאַציע און פֿאַרקלענערט עטלעכע זייַט דערשייַנונגען פון ראַדיאַציע קורירונג. די רעקטאַל ספּייסער וועט בלייַבן אין פּלאַץ פֿאַר 3 כאַדאָשים. דערנאָך עס וועט דורכגענומען ווערן דורך אייער קערפּער און קומען אויס אין אייער אורין.

איידער אייער פּראָצעדור

זאָגט אייער העלטקעיר פּראָװײדער אויב איר:

 • נעמט אַן אַנטיקאָאַגולאַנט (בלוט טינער). לייענט דען אַבזאַץ “פרעגט וועגן אייער מעדיקאַמענטן” פֿאַר ביישפילן.
 • נעמעט קיין סטערויד מעדיקאַמענטן (אַזאַ ווי פּרעדניסאָנע).
 • נעמעט קיין נאַרהאַפֿטיקייטן צוגאָבעס (אַזאַ ווי וויטאַמינס, קרייַטעכץ ביילאגעס, אָדער נאַטירלעכע היילונגען).
 • האָבט גענומען קיינע אַנטיביאַטיקעס אין די לעצטע 3 כאַדאָשים.
 • האָבט קיין האַרץ צושטאַנד.
 • האָבט קיין אימפּלאַנטיאטעס אַפּראַטן (אַזאַ ווי א אָפּטויש פֿאַר א קני אָדער א היפּט-ביין).
 • זענען אלערגיש צו אַנטיביאָטיק סיפּראָפלאָקסאַסין (Cipro®) אָדער אנדערע מעדיקאַמענטן.
 • זענען אלערגיש צו קאאוטשוק (לאטעקס).
 • האָבט אַ אורינערע שעטעך אינפעקציע (UTI) אין די לעצטע חודש.
 • האָבט גהאט שוין אינפעקציע אָדער אן אייַנשפּיטאַלונג נאָך אַ פּראָסטאַטע ביאָפּסיע.
 • האָבט אכילעוס’נס שפּאָנאָדער פֿאַרלעצונגען אָדער טענדאָניטיס (אָנצינדונג פון אייער שפּאָנאָדערן).
 • איר האָט א פּראָבלעם צו הערן.
 • איר אַרבעט אין אַ שפּיטאָל אָדער א אַלטענהעים.

פרעגט וועגן אייער מעדיקאַמענטן

איר קענט דאַרפֿן אויפֿהערן צו נעמען עטלעכע פון אייער מעדיקאַמענטן איידער אייער פּראָצעדור. רעדט מיט אייער העלטקעיר פּראָװײדער וועגן וועלכע מעדיקאַמענטן זענען זיכער פֿאַר אייך צו אויפֿהערן צו נעמען. מיר האבן אריינגערעכנט אפאר באקאנטע ביישפילן אונטן.

אַנטיקאָאַגולאַנץ (בלוט טינער)

אויב איר נעמט אַ בלוט טינער (מעדיקאַמענטן וואָס משפּיעדיק אויף דעם אויפֿן פון אייער בלוט ווערט פֿאַרגליווערט), פרעגט די העלטקעיר פּראָװײדער וואָס טאָן אייער פּראָצעדור. זיי קענען אָדער קענען אייך נישט זאָגן צו אויפֿהערן צו נעמען די מעדיקאַמענטן, אָפּהענגיק אויף דעם גרונד איר נעמט עס.

בישפילן פון באקאנטע מעדעצינען וואס מאכן די בלוט דין זענען אויסגערעכנט אונטן. עס זענען דא אנדערע, דעריבער מאכט זיכער אז אייער קעיר טיעם ווייסט פון אלע מעדעצינען וואס איר נעמט. הערט נישט אויף צו נעמען אייער מעדעצין צו מאכן דין די בלוט אן רעדן צו א מעמבער פון אייער קעיר טיעם.

 • אפּיקסאבאן (Eliquis®)
 • אַספּירין
 • סעלעקאָקסיב (Celebrex®)
 • סילאָסטאַזאָל (Pletal®)
 • קלאָפּידאָגרעל (Plavix®)
 • דאַביגאַטראַן (Pradaxa®)
 • דאַלטעפּאַרין (Fragmin®)
 • דיפּירידאַמאָלע (Persantine®)
 • עדאָקסאַבאַן (Savaysa®)
 • ענאָקסאַפּאַרין (Lovenox®)
 • פאָנדאַפּאַרינוקס (Arixtra®)
 • העפּאַרין (איינשפּריצונג אונטער אייער הויט)
 • מעלאָקסיקאַם (Mobic®)
 • נאן-סטערוידעל אנטי-אינפלאמאטארי מעדעצינען (NSAIDs), ווי איבופראפען (Advil®, Motrin®) און נאפראקסען (Aleve®)
 • פענטאָקסיפיללין (Trental®)
 • פראַסוגרעל (Effient®)
 • ריוואַראָקסאַבאַן (Xarelto®)
 • סולפאַסאַלאַזין (Azulfidine®, Sulfazine®)
 • טיקאַגרעלאָר (Brilinta®)
 • טינזאפארין (Innohep®)
 • ווארפארין (Jantoven®, Coumadin®)

נאַנסטערוידאַל אַנטי-ינפלאַמאַטאָרי מעדיקאַמענטן (NSAIDs)

לייענט די מיטל Common Medications Containing Aspirin, Other Nonsteroidal Anti-inflammatory Drugs (NSAIDs), or Vitamin E. עס איז וויכטיקע אינפֿאָרמאַציע וועגן מעדיקאַמענטן וואָס איר דאַרפֿט צו האַלטן איידער אייער פּראָצעדור און וואָס מעדיקאַמענטן איר קענט נעמען אַנשטאָט.

ווייטיק מעדיקאַמענטן און אַנטי-דייַגעס מעדיקאַמענטן

זאָגט אייער העלטקעיר פּראָװײדער אויב איר נעמט עטליכע ווייטיק מעדיקאַמענטן אָדער אַנטי-דייַגעס מעדיקאַמענטן. עס איז וויכטיק צו האַלטן צו נעמען די מעדיקאַמענטן ווי אויף דעם פּלאַן, אַפֿילע אַדורך אייער באַהאַנדלונג. אפשר איר קענט זיי נעמען אויף דעם מאָרגן פון אייער פּראָצעדור.

וועגן שלאָף אַפּנעאַ

שלאף עפניע איז א באקאנטע אטעמען פראבלעם. עס פאראורזאכט אייך צו אויפהערן אטעמען פאר קורצע וויילעס ביים שלאפן. די מערסט פֿאַרשפּרייטע אַרט איז אָבסטרוקטיווע שלאָף אַפּניאַ (OSA). מיט OSA, אייער לופט וועג ווערט אינגאנצן בלאקירט ביים שלאפן.

OSA קען שאפן ערנסטע פראבלעמען בשעת און נאך א פראצעדור. ביטע לאזט אונז וויסן אויב איר האט אדער טראכט אז איר האט שלאף עפניע. אויב איר נוצט אן אטעמען מאשין (ווי א CPAP מאשין) פאר שלאף עפניע, ברענגט עס מיט דעם טאג פון אייער פראצעדור.

ערלעדיגט אז איינער זאל אייך אהיימנעמען

איר מוזט האבן א פאראנטווארטליכע קעיר פארטנער אייך אהיימצונעמען נאך אייער פראצעדור. א פאראנטווארטליכע קעיר פאטנער איז איינער וואס קען אייך העלפן אנקומען אינדערהיים זיכערערהייט. זיי זאלן זיך קענען פארבינדן מיט אייער קעיר טיעם אויב זיי האבן סיי וועלכע זארגן. מאכט זיכער דאס צו פלאנען איידער דער טאג פון אייער פראצעדור.

אויב איר האט נישט א פאראנטווארטליכע קעיר פארטנער אייך אהיימצונעמען, דאן רופט איינע פון די אגענטורן אונטן. זיי וועלן שיקן איינעם אייך אהיימצונעמען. עס איז דא א פרייז פאר דעם סערוויס, און איר וועט דארפן צושטעלן טראנספארטאציע. עס איז אקעי צו נוצן א טעקסי אדער קאר סערוויס, אבער איר דארפט נאך אלץ האבן אן אחריותדיגע קעיר פארטנער מיט אייך.

אגענטורן אין ניו יארק אגענטורן אין ניו דזשערזי
VNS העלט: 888-735-8913 Caring People: 877-227-4649
Caring People: 877-227-4649  

 

פילט אויס א העלט קעיר פראקסי פארם

אויב איר האט נאכנישט אויסגעפילט א העלט קעיר פראקסי (Health Care Proxy) בויגן, שלאגן מיר פאר אז איר זאלט עס יעצט טון. אויב איר האט שוין אויסגעפילט איינס אדער איר האט סיי וועלכע אנדערע פארשריט אנווייזונגען, ברענגט זיי צו אייער קומענדיגע אפוינטמענט.

א העלט קעיר פראקסי איז א לעגאלע דאקומענט. עס אידענטיפיצירט דער מענטש וואס וועט רעדן פאר אייך אויב איר קענט נישט קאמיוניקירן פאר זיך אליינס. דער מענטש וואס איר וועלט אויס ווערט אנגערופן אייער העלט קעיר אגענט.

 • צו ליינען מער איבער העלט קעיר פראקסיס און אנדערע דאקומענטן וועגן מעדיצינישע אנווייזונגען, ליינט Advance Care Planning.
 • צו ליינען מער וועגן זיין א העלט קעיר אגענט, ליינט How to Be a Health Care Agent.
 • אויב איר האט מער פראגעס וועגן אויספילן א העלט קעיר פראקסי פארם, רעדט מיט אייער העלטקעיר פראוויידער.

באַקומט אייער פֿאַרזאָרגונגען

איר דאַרפֿט צו באַקומען די פאלגענדע פֿאַרזאָרגונגען:

 • 2 סאַלין לייזונג קליסטער (אַזאַ ווי ®Fleet סאַלין לייזונג קליסטער). איר קענט זיי קויפן אין אייער אָרטליכע אַפּטייק אָן רעצעפּט.
 • סיפּראָפלאָקסאַסין (®Cipro) 500 מילאַגראַם (מג) פּאַסטילקעס. דאָס איז אַ אַנטיביאָטיק (מעדיקאַמענט צו פאַרמייַדן א אינפעקציע). אייער העלטקעיר פּראָװײדער וועט געבן אייך אַ רעצעפּט איידער אייער פּראָצעדור.

אויף דעם טאָג איידער אייער פּראָצעדור

אויב איר האָט קיין ענדערונגען אין אייער געזונט אָדער איר דאַרפֿט צו באָטל מאַכן אייער פּראָצעדור פֿאַר קיין גרונד, רופט אייער עיקרדיק ראַדיאַציע אָנקאָלאָגיסט.

באַמערקט די צייט פון אייער פּראָצעדור

א שטאב מיטגליד פון די אננעמען אפיס וועט אייך רופן נאך 2 אזייגער נאכמיטאג די טאג פאר אייער פראצעדור. אויב אייער פּראָצעדור איז געצייַטיקט פֿאַר אַ מאנטיק, זיי וועלן אייך רופן אויף די פרייטאג איידער. אויב מען רופט אייך נישט ביז 7 אזייגער נאכמיטאג, רופט 212-639-5014.

די שטאב מיטגליד וועט אייך זאגן וועלכע צייט אנצוקומען צו אייער פראצעדור. זיי װעלן אייך אויכט דערמאָנען ווו צו גיין.

גיט זיך זעלבסט אַ סאַלין לייזונג קליסטער

גיט זיך זעלבסט אַ סאַלין לייזונג קליסטער 2 שטונדען איידער איר גייט צו בעט. גייט נאָך די אינסטרוקציעס אין דעם פּעקל.

אינסטרוקציעס פֿאַר עסן

‌  
איר זאלט נישט עפּעס עסן נאָך האַלבנאַכט די נאַכט איידער אייער פּראָצעדור. דאָס איז אייַנשליסלעך האַרטע צוקערלעך און גומע.


 

אויף דעם טאָג פון אייער פּראָצעדור

אויב אייער העלטקעיר פּראָװײדער האט אייך געזאָגט צו נעמען עטלעכע מעדיקאַמענטן אין דעם פרימאָרגן פון אייער פּראָצעדור, נעמעט נאָר די דאָזיקע מעדיקאַמענטן מיט אַ קליין זיפּ פון וואַסער.

אינסטרוקציעס פֿאַר טרינקען

‌  איר קענט טרינקען סך-הכּל פון 12 אונסעס פון וואַסער צווישן האַלבנאַכט און 2 שעה איידער אייער פּלאַנירטע אָנקומען צייט. איר זאָלט נישט טרינקען עפּעס אַנדערש.

איר זאָלט נישט טרינקען עפּעס אין אָנהייב פון 2 שטונדען איידער אייער פּלאַנירטע אָנקומען צייט. דאָס איז אייַנשליסלעך וואַסער.

שפּריץ-באָד

דעם פרימאָרגן פון אייער פּראָצעדור, מאכט א שפּריץ-באָד ווי געוויינטלעך. לייגט גארנישט אויף אייער הויט נאכן זיך באדן. דאָס אייַנשליסלעך שמירעכץ, קרעם, דעאָדאָראַנט, שמינקעס, פּודער, פּאַרפום און קעלן.

גיט זיך זעלבסט אַ סאַלין לייזונג קליסטער

גיט זיך אַ סאַלין לייזונג קליסטער 3 שטונדען איידער אייער פּראָצעדור איז פּלאַנירט צו אָנהייבן. גייט נאָך די אינסטרוקציעס אין דעם פּעקל.

איר זאָלט געדענקען דאָזיקע זאכן

 • טראגט נישט קיין מעטאלענע אביעקטן אויף זיך. נעמט אַראָפּ אַלע צירונגען, אייַנשליסלעך קערפּער פּיערסינגס. די אויסשטאַטונג ווס איז געניצט פאר אייער פּראָצעדור קען מאכן בראַנד-ווונדעס אויב עס רירט מעטאַל.
 • לאָזט ווערטפול זאכן (אַזאַ ווי קרעדיט קאַרטען און צירונגען) אין שטוב.
 • אויב איר טראָגט קאָנטאַקט לענסעס, טראָגט אַנשטאָט אייער ברילן. אויב איר טראָגט קאָנטאַקט לענסעס אַדורך אייער פּראָצעדור, עס קען שעדיקן אייער אויגן. אויב איר האט נישט קיין גלעזער, ברענגט מיט א האלטער פאר אייערע קאנטאקטס.
 • אויב איר טראָגט דענטורעס, איר קענט טראָגן זיי ביז איר זענט אין דעם אָפּעראַציעס צימער. זייט זיכער צו זאָגן דעם קאַדער פון די אָפּעראַציעס צימער אַז איר טראָגט זיי איידער איר זייט אײנגעשלופֿען פֿאַר אייער פּראָצעדור.

וואו צו פארקן

MSK’ס פארקינג גאראדזש איז אויף East 66th Street צווישן York און First Avenues. אויב איר האָט פֿראגן וועגן פּרייַזן, רופט 212-639-2338.

צו קומע אויף די גאַראַזש, ווענדט צו East 66th Street פון York Avenue. די גאראדזש איז בערך א פערטל בלאק אריין פון York Avenue. עס איז אויף די רעכטע (צפון) זייט פון די גאס. עס איז דא א טונעל וואס איר קענט דורכגיין וואס פארבינדט די גאראדזש צו די שפיטאל.

עס זענען דא אנדערע פארקינג גאראדזשעס אויף:

 • East 69th Street צווישן 1st און 2nd avenues.
 • East 67th Street צווישן York און 1st avenues.
 • East 65th Street צווישן 1st און 2nd avenues.

ווו צו גיין

אייער פּראָצעדור וועט זיין אין מעמאָריאַל האָספּיטאַל (די הויפּט שפּיטאָל פון MSK). די אַדרעס איז:

1275 York Avenue
(between East 67th and East 68th Streets)
New York, NY 10065

נעמט די M ליפט צו די 6th שטאָק. טשעק-אין בייַם דעם טאָמבאַנק אין די ווארטן צימער פון דעם פּרעסעקציעס צענטער.

וואָס צו דערוואַרטן

ווען איר קומט אן צו דעם שפּיטאָל, דאקטוירים, קראַנקן-שוועסטערס און אנדערע קאַדער מיטגלידער וועט אייך בעטן צו זאָגן אייער נאָמען און אייער געבורט טאָג פילע מאָל. דאָס איז פֿאַר אייער זיכערקייַט. מענטשן מיט די זעלבע אָדער ענלעכע נאָמען קען האָבן אַ פּראָצעדור אויף דעם זעלבען טאָג.

ווען עס איז צייט פֿאַר אייער פּראָצעדור, איר וועט אויסטוישן צו אַ שפּיטאָל קלייד. א קראַנקן-שוועסטער וועט שטעלן אַן אינטראַווינאַס (IV) רורקע אין איינער פון אייער בלוט-אָדערס, געוויינטלעך אין אייער האַנט אָדער אָרעם. דערנאָך אַ שקעדער מיטגליד וועט ברענגען אייך צו די אָפּעראַציעס צימער. ווען איר זענט באַקוועם, איר וועט באַקומען אַ אַנעסטעזיע (מעדיצין צו מאַכן אייך שלאָפן אדורך אַ סעקציע אָדער א פּראָצעדור) דורך איר אינטראַווינאַס (IV) רורקע.

וען איר זענט שלאָפנדיק, אייער העלטקעיר פּראָװײדער וועט נוצן רעקטאַל אַלטראַסאַונד צו זען אייער פּראָסטאַטע. זיי וועלן אריין שטעקן מינערדיקע נאָדלעך אין אייער פּראָסטאַטע דורך אייער פּערינעום (די ספֿערע פון הויט צווישן אייער סקראָטום און דעם אַנוס). זיי וועלן שטעלן 3 פידוסיאַל מאַרקערס אין אייער פּראָסטאַטע דורך די נאָדלעך און דאַן באַזייַטיקן די שפּילקעס. נאָך דעם, זיי וועלן נוצן א אנדערע נאָדל צו אַרייַנשפּריצן די רעקטאַל ספּייסער געל אין דעם פּלאַץ צווישן אייער פּראָסטאַטע און רעקטום.

נאָך אייער פּראָצעדור

אין שפּיטאָל

ווען איר וועקן זיך, איר וועט זיין אין די פּאָסט אַנעסטעזיע קעיר איינהייַט (PACU). איר וועט בלייבן דאָרט ביז איר זענט גאָר וואך און קענען אורינירען (פּי) אָן קיין פּראָבלעם. א קראַנקן-שוועסטער וועט רעדן מיט אייך און אייער קעירגיווער און געבן אייך אייער פֿרייַלאָזונג אינסטרוקציעס.

אין דעם היים

איר קענט האָבן אַ געפיל פון פולקייט אין אייער רעקטום פֿאַר די 2 טעג נאָך אייער פּראָצעדור. דאס איז נארמאל און וועט נישט אפעקטירן אייער באועל מאוומענטס (ארויסגיין אין בית הכסא).

לייגט גארנישט אין אייער רעקטאם פאר 3 מאנאטן נאך אייער פראצעדור. אויב אייער העלטקעיר פּראָװײדער זאגט אייך איר זאלט זיך זלבסט געבען אַ קליסטער איידער פון יעדן פון אייער ראַדיאַציע באַהאַנדלונגען, עס איז גוט צו טאָן דאָס.

אינסטרוקציעס פאר מעדיקאַמענטן

נעמט 1 (500 מג) פּאַסטילקע סיפּראָפלאָקסאַסין איידער איר גייט צו בעט נאָך אייער פּראָצעדור. נעמט 1 (500 מג) פּאַסטילק יעדער 12 שעה פֿאַר 3 טאג. דאָס וועט העלפֿן צו פאַרמייַדן אינפעקציע אין אייער פּראָסטאַטע.

אויב איר האָט ווייטיק, איר קענט נעמען אַ אָן-די-טאָמבאַנק (אן א רעצעפּט) ווייטיק מעדיקאַמענט אַזאַ ווי אַסעטאַמינאָפען ((®Tylenol) אָדער איבופּראָפען (®Advil®, Motrin).

פיזישע אַקטיוויטעט און גימנאַסטיק

איר געמעגט שאָפֿערען און דורכפירן ייער נאָרמאַל אַקטיוויטעטן 24 שעה נאָך אייער פּראָצעדור. הייבט נישט אויף קיין זאכן וואס וועגן מער פון 10 פונט (4.5 קילאגראם) פאר 1 וואך נאך אייער פראצעדור.

עסן און טרינקען

נאָך אייער פּראָצעדור איר קענט גלייך צוריק גיין צו אייער געוויינטלעך דיעטע.

ווען צו אנרופן אײער העלטקעיר פּראָװײדער

רופֿט אײער העלטקעיר פּראָװײדער זאָפֿאָרט אױב׃

 • פארמערטע ווייטאג אדער ווייטאג וואס ווערט נישט בעסער נאכן נעמען איבער-די-קאונטער מעדעצין
 • א היץ פון 38.4 C אָדער העכער
 • טשילס
 • א פּראָבלעם צו אורינירען
 • בלוט אין אייער שטולגאַנג (פּופּ) אָדער אורין (פּי)
 • קאָפּשווינדל
איר קענט דערגרייכן דעם העלטקעיר פּראָװײדער וואָס האָט געלייגט אייער מאַרקערס און רעקטאַל ספּייסערז מאנטיק ביז פרייטאג פון 9:00am צו 5:00pm. נאָך 5:00pm אין די וויקענד און אויף יום-טובים, רופט 212-639-2000 און פרעגט פֿאַר דעם ראַדיאַציע אָנקאָלאָגיסט.

נוציקעדיקע טעלעפאָן נומערן

אַנעסטעזיע
212-639-6840
רופן מיט פֿראגן וועגן אַנעסטעזיע.

Bobst באָבסט אינטערנאַציאָנאַלער צענטער
888-675-7722
MSK באגריסט פאציענטן פון איבער דער גאנצן וועלט. אויב איר זענט אַן אינטערנאציאנאלע פּאַציענט, רופט פֿאַר הילף צו קאָאָרדינירען אייער קעיר.

פאציענט קאָנטען
646-227-3378
רופט פאציענט קאָנטען מיט פֿראגן וועגן פאַר-דערלויבעניש מיט אייער פאַרזיכערונג פירמע. דאָס איז אויך גערופן פּרעאַפּפּראָוואַל.

פאציענט רעפּרעסענטאַטיווע אָפפיסע
212-639-7202
רופט מיט פֿראגן וועגן די העלט קעיר פּראַקסי פאָרעם אָדער אויב איר זענט באַזאָרגט וועגן אייער קעיר.

אינסטרוקציעס איידער און נאָך אייער פּראָצעדור

א קעדער מיטגליד וועט רופן אייך נאָך 2:00pm אַ טאָג איידער אייער פּראָצעדור צו באַשטעטיקן די צייט פון אייער פּראָצעדור און איטלעכע אנדערע אייַנאָרדענונגען. אונטען איז אַ קיצער פון וואָס צו טאָן איידער און נאָך אייער פּראָצעדור.

איידער אייער פּראָצעדור

  אינסטרוקציעס צוועקע
לעבנסמיטלען
 • איר זאלט נישט עסן עפּעס נאָך האַלבנאַכט די נאַכט איידער אייער פּראָצעדור. דאָס איז אייַנשליסלעך האַרטע צוקערלעך און גומע.
פֿאַר קאַראַקאַשקעס צוגרייטונג
וואַסער
 • איר קענט טרינקען אַ גאַנץ פון 12 אונסעס פון וואַסער צווישן האַלבנאַכט די נאַכט איידער אייער פּראָצעדור און 2 שטונדען איידער אייער פּלאַנירטע אָנקומען צייט. איר זאָלט נישט טרינקען עפּעס אַנדערש.
 • איר זאָלט נישט טרינקען עפּעס אין אָנהייב פון 2 שטונדען איידער אייער פּלאַנירטע אָנקומען צייט. דאָס איז אייַנשליסלעך וואַסער.
סאַלין לייזונג קליסטער
 • גיט זיך זעלבסט אַ סאַלין לייזונג קליסטער 2 שטונדען איידער איר גייט צו בעט די נאַכט איידער אייער פּראָצעדור. גייט נאָך די אינסטרוקציעס עס איז געקומען מיט.
 • גיט זיך זעלבסט אַ סאַלין לייזונג קליסטער 3 שטונדען איידער אייער פּראָצעדור.
מעדיצינען
 • פאָלגט נאָך די אינסטרוקציעס פון אייער העלטקעיר פּראָװײדער פֿאַר מעדיקאַמענטן דעם פרימאָרגן פון אייער פּראָצעדור.

נאָך אייער פּראָצעדור

  אינסטרוקציעס צוועקע
אַנטיביאָטיק
 • נעמט 1 (500 מג) פּאַסטילקע סיפּראָפלאָקסאַסין איידער איר גייט צו בעט נאָך אייער פּראָצעדור.
 • נעמט איין (500 מג) פּאַסטילקע סיפּראָפלאָקסאַסין יעדע 12 שטונדען פֿאַר 3 טאג.
צו פאַרמייַדן אַ פּראָסטאַטע אינפעקציע
לעבנסמיטלען און געטראַנקען
 • עסט רעגולערלעכע מאָלצייַטן לאזט נישט אויס קיין מאלצייטן.
 • בלייַבט אָנגעטרונקען. פּרובּירט צו טרינקען 8 צו 10 (8-אונס) גלאָז וואַסער יעדען טאָג.
מאַכט זיכער אַז אייער רעקטום איז ליידיק און אייער פּענכער איז באַקוועמעניק פול אדורך אייער ראַדיאַציע באַהאַנדלונגען

לעצט אַפּדעיטעד

פֿרײטאָג, יוני 2, 2023