וועגן אייער פידוסיאַל מאַרקערס (פֿאַרלאָזלעכע אָנווייַזן) און רעקטאַל ספּייסער פּלאַצירונג

די אינפֿאָרמאַציע וועט אייך העלפֿן באַקומען צוגעגרייט פֿאַר אייער פּראָצעדור צו שטעלן פֿראָסטאַטע פידוסיאַל מאַרקערס און אַ רעקטאַל ספּייסער. איר וועט האָבן דעם פּראָצעדור איידער איר אָנהייבט אייער פּראָסטאַטע ראַדיאַציע קורירונג.

Back to top

איבער אײער פּראָסטאַטע

אייער פּראָסטאַטע איז אַ וועלישע-נוס-גרייסע דריז אונטער אייער פּענכער, גלייך אין בעפֿאָר פון אייער רעקטום (זעט בילד 1). עס איז אַרומיקן אייער אורין-רער, וואָס איז די רער וואָס דורכפֿירט אורין פון אייער פּענכער. אייער פּראָסטאַטע לאָגט צו פֿליסיקייט צו אייער ספּערמעס.

בילד 1. די אנאטאמיע פון אייער פּראָסטאַטע

בילד 1. די אנאטאמיע פון אייער פּראָסטאַטע

Back to top

וועגן פידוסיאַל מאַרקערס און רעקטאַל ספּייסערס

פידוסיאַל מאַרקערס זענען קליינטשיק מעטאַל קעגנשטאַנדן (אַרום די גרייס פון אַ זערנע פון רייַז). זיי העלפֿן אייער העלטקעיר פּראָװײדערס צו אייַנשטעלן די שטראַלן פון ראַדיאַציע און מאַכן זיכער אַז אייער ראַדיאַציע קורירונג איז דורכפֿירט פּונקט די זעלבע וועג יעדעס מאָל. דאָס העלפּט זיי צו צילען די אָנוווקס און פֿאַרמייַדן אייער אַמנאָענטסטן געזונט געוועב. די פידוסיאַל מאַרקערס בלייבן אין אייער פּראָסטאַטע נאָך אייער באַהאַנדלונג.

איר וועט באַקומען אַ רעקטאַל ספּייסער גערופֿן SpaceOAR הידראָגעל. עס איז אַ געל וואָס איז פּלאַצירט צווישן אייער פּראָסטאַטע און דעם רעקטום צו אױפֿשיבן אייער רעקטום אַוועק פון אייער פּראָסטאַטע. דאָס בּאַשיצט אייער רעקטום פון ראַדיאַציע און פֿאַרקלענערט עטלעכע זייַט דערשייַנונגען פון ראַדיאַציע קורירונג. די רעקטאַל ספּייסער וועט בלייַבן אין פּלאַץ פֿאַר 3 כאַדאָשים. דערנאָך עס וועט דורכגענומען ווערן דורך אייער קערפּער און קומען אויס אין אייער אורין.

Back to top

איידער אייער פּראָצעדור

זאָגט אייער העלטקעיר פּראָװײדער אויב איר:

 • נעמט אַן אַנטיקאָאַגולאַנט (בלוט טינער). לייענט דען אַבזאַץ “פרעגט וועגן אייער מעדיקאַמענטן” פֿאַר ביישפילן.
 • נעמעט קיין סטערויד מעדיקאַמענטן (אַזאַ ווי פּרעדניסאָנע).
 • נעמעט קיין נאַרהאַפֿטיקייטן צוגאָבעס (אַזאַ ווי וויטאַמינס, קרייַטעכץ ביילאגעס, אָדער נאַטירלעכע היילונגען).
 • האָבט גענומען קיינע אַנטיביאַטיקעס אין די לעצטע 3 כאַדאָשים.
 • האָבט קיין האַרץ צושטאַנד.
 • האָבט קיין אימפּלאַנטיאטעס אַפּראַטן (אַזאַ ווי א אָפּטויש פֿאַר א קני אָדער א היפּט-ביין).
 • זענען אלערגיש צו אַנטיביאָטיק סיפּראָפלאָקסאַסין (Cipro®) אָדער אנדערע מעדיקאַמענטן.
 • זענען אלערגיש צו קאאוטשוק (לאטעקס).
 • האָבט אַ אורינערע שעטעך אינפעקציע (UTI) אין די לעצטע חודש.
 • האָבט גהאט שוין אינפעקציע אָדער אן אייַנשפּיטאַלונג נאָך אַ פּראָסטאַטע ביאָפּסיע.
 • האָבט אכילעוס’נס שפּאָנאָדער פֿאַרלעצונגען אָדער טענדאָניטיס (אָנצינדונג פון אייער שפּאָנאָדערן).
 • איר האָט א פּראָבלעם צו הערן.
 • איר אַרבעט אין אַ שפּיטאָל אָדער א אַלטענהעים.

פרעגט וועגן אייער מעדיקאַמענטן

איר קענט דאַרפֿן אויפֿהערן צו נעמען עטלעכע פון אייער מעדיקאַמענטן איידער אייער פּראָצעדור. רעדט מיט אייער העלטקעיר פּראָװײדער וועגן וועלכע מעדיקאַמענטן זענען זיכער פֿאַר אייך צו אויפֿהערן צו נעמען. מיר האָבן אייַנגעשלאָסן עטלעכע אָרדינערע ביישפילן אונטן.

אַנטיקאָאַגולאַנץ (בלוט טינער)

אויב איר נעמט אַ בלוט טינער (מעדיקאַמענטן וואָס משפּיעדיק אויף דעם אויפֿן פון אייער בלוט ווערט פֿאַרגליווערט), פרעגט די העלטקעיר פּראָװײדער וואָס טאָן אייער פּראָצעדור. זיי קענען אָדער קענען אייך נישט זאָגן צו אויפֿהערן צו נעמען די מעדיקאַמענטן, אָפּהענגיק אויף דעם גרונד איר נעמט עס.

איר זאלט נישט אויפֿהערן צו נעמען אייר בלוט טינער מעדיקאַמענטן אָן רעדן מיט אייער העלטקעיר פּראָװײדער.

דאָגמעס פון בלוט טינערס
אַפּיקסאַבאַן (Eliquis®) דאַלטעפּאַרין (Fragmin®) מעלאָקסיקאַם (מאָביק®) טיקאַגרעלאָר (Brilinta®)
אַספּירין דיפּירידאַמאָלע (Persantine®) ניט-סטערוידאַל אַנטי-ינפלאַמאַטאָרי דראגס (NSAIDs) אַזאַ ווי יבופּראָפען (Advil®, Motrin®) אָדער נאַפּראָקסען (Aleve®) טינזאַפּאַרין (Innohep®)
סעלעקאָקסיב (Celebrex®) עדאָקסאַבאַן (Savaysa®) פּענטאָקסיפיללינע (Trental®) וואַרפאַרין (Jantoven®, Coumadin®)
סילאָסטאַזאָל (Pletal®) ענאָקסאַפּאַרין (Lovenox®) פּראַסוגרעל (Effient®)  
קלאָפּידאָגרעל (Plavix®) פאָנדאַפּאַרינוקס (Arixtra®) ריוואַראָקסאַבאַן (Xarelto®)  
דאַביגאַטראַן (Pradaxa®) העפּאַרין (אייַנשפּריצונג אונטער אייער הויט) סולפאַסאַלאַזינע (Azulfidine®, Sulfazine®)  

נאַנסטערוידאַל אַנטי-ינפלאַמאַטאָרי מעדיקאַמענטן (NSAIDs)

לייענט די מיטל Common Medications Containing Aspirin, Other Nonsteroidal Anti-inflammatory Drugs (NSAIDs), or Vitamin E. עס איז וויכטיקע אינפֿאָרמאַציע וועגן מעדיקאַמענטן וואָס איר דאַרפֿט צו האַלטן איידער אייער פּראָצעדור און וואָס מעדיקאַמענטן איר קענט נעמען אַנשטאָט.

ווייטיק מעדיקאַמענטן און אַנטי-דייַגעס מעדיקאַמענטן

זאָגט אייער העלטקעיר פּראָװײדער אויב איר נעמט עטליכע ווייטיק מעדיקאַמענטן אָדער אַנטי-דייַגעס מעדיקאַמענטן. עס איז וויכטיק צו האַלטן צו נעמען די מעדיקאַמענטן ווי אויף דעם פּלאַן, אַפֿילע אַדורך אייער באַהאַנדלונג. אפשר איר קענט זיי נעמען אויף דעם מאָרגן פון אייער פּראָצעדור.

וועגן שלאָף אַפּנעאַ

שלאָף אַפּנעאַ איז אַ פֿאַרשפּרייטע עטעמונג סימפּטאָם אַז איר קענט אױפֿהערן צו עטעמען פֿאַר א קורצע פּעריאָדע אַדורך דעם שלאָף. די מערסט פֿאַרשפּרייטע אַרט איז אָבסטרוקטיווע שלאָף אַפּניאַ (OSA). מיט OSA, אייער לופט וועג איז אינגאַנצן בלאָקירט אַדורך דעם שלאָף. OSA קען פאַרשאַפן ערנסטע פּראָבלעמס אַדורך און נאָך אייער פּראָצעדור.

ביטע דערציילט אונדז אויב איר האָט שלאָף אַפּניאַ אָדער אויב איר טראַכט אז איר קען האָבן עס. אויב איר נוצט אַ עטעמונג מיטל (אַזאַ ווי אַ CPAP מיטל) פֿאַר שלאָף אַפּנעאַ, ברענגט עס מיט זיך אוף דעם טאָג פון אייער פּראָצעדור.

אָרגאַניזירט פֿאַר עמעצער צו נעמען אייך היים

איר מוסט האָבן אַ פאַראַנטוואָרטלעכער קעיר שוטעף וואָס וועט נעמען אייך היים נאָך אייער פּראָצעדור. א פאַראַנטוואָרטלעכער קעיר שוטעף איז עמעצער וואס קענט אייך העלפֿן באַקומען בעשאָלעם היים און מאכן א באַריכט צו אייער העלט קעיר פּראַוויידערז וועגן באַזאָרגטקייטן, אויב אס איס בדארפט. מאַכט זיכער אַז איר פּלאַנירט דעם טאָג פון אייער פּראָצעדור.

אויב איר טאָן ניט האָבן אַ פאַראַנטוואָרטלעכער קעיר שוטעף צו נעמען איר היים, רופט איינעם פון די איידזשאַנסיז ווי פֿאָלגנדיק. זיי שיקן עמעצער אייך אויסצובאַגלייטן היים. עס איז געוויינטלעך אַ אָפּצאָל פֿאַר דעם דינסט, און איר דאַרפֿט צו צושטעלן א טראַנספּאָרט. עס איז גוט צו נוצן אַ טאַקסי אָדער מאַשין דינסט, אָבער איר מוסט דאָך האָבן אַ פאַראַנטוואָרטלעכען קעיר שוטעף מיט אייך.

איידזשאַנסיז אין New York                                     איידזשאַנסיז אין New Jersey
Partners in Care: 888-735-8913                                     Caring People: 877-227-4649
Caring People: 877-227-4649                                      

 

אויספֿילונג פון אַ Health Care Proxy פֿאָרמולאַר

אויב איר האָט נישט שוין אויסגפילט אַ Health Care Proxy פֿאָרמולאַר, מיר רעקאָמענדירן אייך אויסצופילן איינס איצט. אויב איר האָט שוין אויסגפילט איינעם, אָדער אויב איר האָט וועלכע אנדערע פֿאָרגעשריטענע אָנוויַיזונגען, ברענגען זיי צו אייער נאָענטע באַשטעלונג.

א Health Care Proxy איז אַ לעגאַל דאָקומענט וואָס אידענטיפֿיצירט דעם מענטש וואָס וועט רעדן פֿאַר אייך אויב איר קענט נישט פֿאַר זיך פֿאַרשטענדיגן. דער מענטש איר אידענטיפיצירט איז גערופֿן אייער העלט קעיר אַגענט.

רעדט מיט אײער העלט קעיר פּראָװײדער אויב איר זענט אינטערעסירט אויסצופילן אַ Health Care Proxy. איר קענט אויך לייענען די קוואַלן Advance Care Planning and How to Be a Health Care Agent פֿאַר אינפֿאָרמאַציע וועגן Health Care Proxies, אנדערע פֿאָרגעשריטענע אָנוויַיזונגען, און זייַענדיק אַ העלט קעיר אַגענט.

באַקומט אייער פֿאַרזאָרגונגען

איר דאַרפֿט צו באַקומען די פאלגענדע פֿאַרזאָרגונגען:

 • 2 סאַלין לייזונג קליסטער (אַזאַ ווי ®Fleet סאַלין לייזונג קליסטער). איר קענט זיי קויפן אין אייער אָרטליכע אַפּטייק אָן רעצעפּט.
 • סיפּראָפלאָקסאַסין (®Cipro) 500 מילאַגראַם (מג) פּאַסטילקעס. דאָס איז אַ אַנטיביאָטיק (מעדיקאַמענט צו פאַרמייַדן א אינפעקציע). אייער העלטקעיר פּראָװײדער וועט געבן אייך אַ רעצעפּט איידער אייער פּראָצעדור.
Back to top

אויף דעם טאָג איידער אייער פּראָצעדור

אויב איר האָט קיין ענדערונגען אין אייער געזונט אָדער איר דאַרפֿט צו באָטל מאַכן אייער פּראָצעדור פֿאַר קיין גרונד, רופט אייער עיקרדיק ראַדיאַציע אָנקאָלאָגיסט.

באַמערקט די צייט פון אייער פּראָצעדור

א קאַדער מיטגליד פון די Admitting Office וועט אייך רופן נאָך 2:00 pm דעם טאָג איידער אייער פּראָצעדור. אויב אייער פּראָצעדור איז געצייַטיקט פֿאַר אַ מאנטיק, זיי וועלן אייך רופן אויף די פרייטאג איידער.

דער קאַדער מיטגליד וועט אייך זאָגן וואָס פֿאַר אַ צייט אָנצוקומען צו די שפּיטאָל פֿאַר אייער פּראָצעדור. זיי װעלן אייך אויכט דערמאָנען ווו צו גיין. אויב איר טאָן ניט באַקומען אַ רוף ביז 7:00 pm, רופט 212-639-5014.

 

גיט זיך זעלבסט אַ סאַלין לייזונג קליסטער

גיט זיך זעלבסט אַ סאַלין לייזונג קליסטער 2 שטונדען איידער איר גייט צו בעט. גייט נאָך די אינסטרוקציעס אין דעם פּעקל.

אינסטרוקציעס פֿאַר עסן

‌  
איר זאלט נישט עפּעס עסן נאָך האַלבנאַכט די נאַכט איידער אייער פּראָצעדור. דאָס איז אייַנשליסלעך האַרטע צוקערלעך און גומע.


 

Back to top

אויף דעם טאָג פון אייער פּראָצעדור

אויב אייער העלטקעיר פּראָװײדער האט אייך געזאָגט צו נעמען עטלעכע מעדיקאַמענטן אין דעם פרימאָרגן פון אייער פּראָצעדור, נעמעט נאָר די דאָזיקע מעדיקאַמענטן מיט אַ קליין זיפּ פון וואַסער.

אינסטרוקציעס פֿאַר טרינקען

‌  איר קענט טרינקען סך-הכּל פון 12 אונסעס פון וואַסער צווישן האַלבנאַכט און 2 שעה איידער אייער פּלאַנירטע אָנקומען צייט. איר זאָלט נישט טרינקען עפּעס אַנדערש.

איר זאָלט ניט טרינקען עפּעס אין אָנהייב פון 2 שטונדען איידער אייער פּלאַנירטע אָנקומען צייט. דאָס איז אייַנשליסלעך וואַסער.

שפּריץ-באָד

דעם פרימאָרגן פון אייער פּראָצעדור, מאכט א שפּריץ-באָד ווי געוויינטלעך. איר זאָלy נישט שמירן אָדער לייגן עפּעס אויף אייער הויט נאָך אייער שפּריץ-באָד. דאָס אייַנשליסלעך שמירעכץ, קרעם, דעאָדאָראַנט, שמינקעס, פּודער, פּאַרפום און קעלן.

גיט זיך זעלבסט אַ סאַלין לייזונג קליסטער

גיט זיך אַ סאַלין לייזונג קליסטער 3 שטונדען איידער אייער פּראָצעדור איז פּלאַנירט צו אָנהייבן. גייט נאָך די אינסטרוקציעס אין דעם פּעקל.

 

איר זאָלט געדענקען דאָזיקע זאכן

 • איר זאָלט נישט טראָגן קיין מעטאַלנע אָביעקטן. נעמט אַראָפּ אַלע צירונגען, אייַנשליסלעך קערפּער פּיערסינגס. די אויסשטאַטונג ווס איז געניצט פאר אייער פּראָצעדור קען מאכן בראַנד-ווונדעס אויב עס רירט מעטאַל.
 • לאָזט ווערטפול זאכן (אַזאַ ווי קרעדיט קאַרטען און צירונגען) אין שטוב.
 • אויב איר טראָגט קאָנטאַקט לענסעס, טראָגט אַנשטאָט אייער ברילן. אויב איר טראָגט קאָנטאַקט לענסעס אַדורך אייער פּראָצעדור, עס קען שעדיקן אייער אויגן. אויב איר האט קיינע ברילן, ברענגט אַ טעשל פֿאַר אייער קאָנטאַקט לענסעס.
 • אויב איר טראָגט דענטורעס, איר קענט טראָגן זיי ביז איר זענט אין דעם אָפּעראַציעס צימער. זייט זיכער צו זאָגן דעם קאַדער פון די אָפּעראַציעס צימער אַז איר טראָגט זיי איידער איר זייט אײנגעשלופֿען פֿאַר אייער פּראָצעדור.

ווו צו פּאַרקען

פּאַרקינג גאַראַזש איז פּלאַצירט אויף East 66th Sreet צווישן York און First Avenues. אויב איר האָט פֿראגן וועגן פּרייַזן, רופט 212-639-2338.

צו קומע אויף די גאַראַזש, ווענדט צו East 66th Street פון York Avenue. דער גאַראַזש איז פּלאַצירט אומגעפֿער אן פֿערטל פון אַ בלאָק פֿון York Avenue, אויף די רעכטע (צפון) זייַט פון די גאַס. עס איז אַ טונעל אַז איר קענט גיין דורך וואָס פֿאַרבינדעט די גאַראַזש צו דעם שפּיטאָל.

עס זענען אויך אנדערע גאַראַזשעס אויף East 69th Street צווישן First און Second Avenues, East 67th Street צווישן York און First Avenues, און East 65th Street צווישן First און Second Avenues.

ווו צו גיין

אייער פּראָצעדור וועט זיין אין מעמאָריאַל האָספּיטאַל (די הויפּט שפּיטאָל פון MSK). די אַדרעס איז:

1275 York Avenue
(between East 67th and East 68th Streets)
New York, NY 10065

נעמט די M ליפט צו די 6th שטאָק. טשעק-אין בייַם דעם טאָמבאַנק אין די ווארטן צימער פון דעם פּרעסעקציעס צענטער.

וואָס צו דערוואַרטן

ווען איר קומט אן צו דעם שפּיטאָל, דאקטוירים, קראַנקן-שוועסטערס און אנדערע קאַדער מיטגלידער וועט אייך בעטן צו זאָגן אייער נאָמען און אייער געבורט טאָג פילע מאָל. דאָס איז פֿאַר אייער זיכערקייַט. מענטשן מיט די זעלבע אָדער ענלעכע נאָמען קען האָבן אַ פּראָצעדור אויף דעם זעלבען טאָג.

ווען עס איז צייט פֿאַר אייער פּראָצעדור, איר וועט אויסטוישן צו אַ שפּיטאָל קלייד. א קראַנקן-שוועסטער וועט שטעלן אַן אינטראַווינאַס (IV) רורקע אין איינער פון אייער בלוט-אָדערס, געוויינטלעך אין אייער האַנט אָדער אָרעם. דערנאָך אַ שקעדער מיטגליד וועט ברענגען אייך צו די אָפּעראַציעס צימער. ווען איר זענט באַקוועם, איר וועט באַקומען אַ אַנעסטעזיע (מעדיצין צו מאַכן אייך שלאָפן אדורך אַ סעקציע אָדער א פּראָצעדור) דורך איר אינטראַווינאַס (IV) רורקע.

וען איר זענט שלאָפנדיק, אייער העלטקעיר פּראָװײדער וועט נוצן רעקטאַל אַלטראַסאַונד צו זען אייער פּראָסטאַטע. זיי וועלן אריין שטעקן מינערדיקע נאָדלעך אין אייער פּראָסטאַטע דורך אייער פּערינעום (די ספֿערע פון הויט צווישן אייער סקראָטום און דעם אַנוס). זיי וועלן שטעלן 3 פידוסיאַל מאַרקערס אין אייער פּראָסטאַטע דורך די נאָדלעך און דאַן באַזייַטיקן די שפּילקעס. נאָך דעם, זיי וועלן נוצן א אנדערע נאָדל צו אַרייַנשפּריצן די רעקטאַל ספּייסער געל אין דעם פּלאַץ צווישן אייער פּראָסטאַטע און רעקטום.

Back to top

נאָך אייער פּראָצעדור

אין שפּיטאָל

ווען איר וועקן זיך, איר וועט זיין אין די פּאָסט אַנעסטעזיע קעיר איינהייַט (PACU). איר וועט בלייבן דאָרט ביז איר זענט גאָר וואך און קענען אורינירען (פּי) אָן קיין פּראָבלעם. א קראַנקן-שוועסטער וועט רעדן מיט אייך און אייער קעירגיווער און געבן אייך אייער פֿרייַלאָזונג אינסטרוקציעס.

אין דעם היים

איר קענט האָבן אַ געפיל פון פולקייט אין אייער רעקטום פֿאַר די 2 טעג נאָך אייער פּראָצעדור. דאָס איז נאָרמאַל און וועט נישט ווירקן אויף אייער אויסטיילונגען.

איר זאָלט נישט עפּעס אַרייַנפֿירן אין אייער רעקטום פֿאַר 3 חדשים נאָך אייער פּראָצעדור. אויב אייער העלטקעיר פּראָװײדער זאגט אייך איר זאלט זיך זלבסט געבען אַ קליסטער איידער פון יעדן פון אייער ראַדיאַציע באַהאַנדלונגען, עס איז גוט צו טאָן דאָס.

 

אינסטרוקציעס פאר מעדיקאַמענטן

נעמט 1 (500 מג) פּאַסטילקע סיפּראָפלאָקסאַסין איידער איר גייט צו בעט נאָך אייער פּראָצעדור. נעמט 1 (500 מג) פּאַסטילק יעדער 12 שעה פֿאַר 3 טאג. דאָס וועט העלפֿן צו פאַרמייַדן אינפעקציע אין אייער פּראָסטאַטע.

אויב איר האָט ווייטיק, איר קענט נעמען אַ אָן-די-טאָמבאַנק (אן א רעצעפּט) ווייטיק מעדיקאַמענט אַזאַ ווי אַסעטאַמינאָפען ((®Tylenol) אָדער איבופּראָפען (®Advil®, Motrin).

פיזישע אַקטיוויטעט און גימנאַסטיק

איר געמעגט שאָפֿערען און דורכפירן ייער נאָרמאַל אַקטיוויטעטן 24 שעה נאָך אייער פּראָצעדור.איר זאָלט נישט הייבן עפּעס כעוויער ווי 10 פונט (4.5 קילאָגראַמס) פֿאַר 1 וואָך נאָך אייער פּראָצעדור.

עסן און טרינקען

נאָך אייער פּראָצעדור איר קענט גלייך צוריק גיין צו אייער געוויינטלעך דיעטע.

Back to top

ווען צו אנרופן אײער העלטקעיר פּראָװײדער

רופֿט אײער העלטקעיר פּראָװײדער זאָפֿאָרט אױב׃

 • געהעכערטע ווייטיק אָדער ווייטיק וואָס קען נישט באַקומען בעסער נאָך דעם נעמעןפון א אָן-די-טאָמבאַנק ווייטיק מעדיקאַמענט
 • א היץ פון 38.4 C אָדער העכער
 • טשילס
 • א פּראָבלעם צו אורינירען
 • בלוט אין אייער שטולגאַנג (פּופּ) אָדער אורין (פּי)
 • קאָפּשווינדל
איר קענט דערגרייכן דעם העלטקעיר פּראָװײדער וואָס האָט געלייגט אייער מאַרקערס און רעקטאַל ספּייסערז מאנטיק ביז פרייטאג פון 9:00am צו 5:00pm. נאָך 5:00pm אין די וויקענד און אויף יום-טובים, רופט 212-639-2000 און פרעגט פֿאַר דעם ראַדיאַציע אָנקאָלאָגיסט.
Back to top

נוציקעדיקע טעלעפאָן נומערן

אַנעסטעזיע
212-639-6840
רופן מיט פֿראגן וועגן אַנעסטעזיע.

Bobst באָבסט אינטערנאַציאָנאַלער צענטער
888-675-7722
MSK באגריסט פאציענטן פון איבער דער גאנצן וועלט. אויב איר זענט אַן אינטערנאציאנאלע פּאַציענט, רופט פֿאַר הילף צו קאָאָרדינירען אייער קעיר.

פאציענט קאָנטען
646-227-3378
רופט פאציענט קאָנטען מיט פֿראגן וועגן פאַר-דערלויבעניש מיט אייער פאַרזיכערונג פירמע. דאָס איז אויך גערופן פּרעאַפּפּראָוואַל.

פאציענט רעפּרעסענטאַטיווע אָפפיסע
212-639-7202
רופט מיט פֿראגן וועגן די העלט קעיר פּראַקסי פאָרעם אָדער אויב איר זענט באַזאָרגט וועגן אייער קעיר.

 
Back to top

אינסטרוקציעס איידער און נאָך אייער פּראָצעדור

א קעדער מיטגליד וועט רופן אייך נאָך 2:00pm אַ טאָג איידער אייער פּראָצעדור צו באַשטעטיקן די צייט פון אייער פּראָצעדור און איטלעכע אנדערע אייַנאָרדענונגען. אונטען איז אַ קיצער פון וואָס צו טאָן איידער און נאָך אייער פּראָצעדור.

איידער אייער פּראָצעדור

  אינסטרוקציעס צוועקע
לעבנסמיטלען
 • איר זאלט נישט עסן עפּעס נאָך האַלבנאַכט די נאַכט איידער אייער פּראָצעדור. דאָס איז אייַנשליסלעך האַרטע צוקערלעך און גומע.
פֿאַר קאַראַקאַשקעס צוגרייטונג
וואַסער
 • איר קענט טרינקען אַ גאַנץ פון 12 אונסעס פון וואַסער צווישן האַלבנאַכט די נאַכט איידער אייער פּראָצעדור און 2 שטונדען איידער אייער פּלאַנירטע אָנקומען צייט. איר זאָלט נישט טרינקען עפּעס אַנדערש.
 • איר זאָלט נישט טרינקען עפּעס אין אָנהייב פון 2 שטונדען איידער אייער פּלאַנירטע אָנקומען צייט. דאָס איז אייַנשליסלעך וואַסער.
סאַלין לייזונג קליסטער
 • גיט זיך זעלבסט אַ סאַלין לייזונג קליסטער 2 שטונדען איידער איר גייט צו בעט די נאַכט איידער אייער פּראָצעדור. גייט נאָך די אינסטרוקציעס עס איז געקומען מיט.
 • גיט זיך זעלבסט אַ סאַלין לייזונג קליסטער 3 שטונדען איידער אייער פּראָצעדור.
מעדיצינען
 • פאָלגט נאָך די אינסטרוקציעס פון אייער העלטקעיר פּראָװײדער פֿאַר מעדיקאַמענטן דעם פרימאָרגן פון אייער פּראָצעדור.

נאָך אייער פּראָצעדור

  אינסטרוקציעס צוועקע
אַנטיביאָטיק
 • נעמט 1 (500 מג) פּאַסטילקע סיפּראָפלאָקסאַסין איידער איר גייט צו בעט נאָך אייער פּראָצעדור.
 • נעמט איין (500 מג) פּאַסטילקע סיפּראָפלאָקסאַסין יעדע 12 שטונדען פֿאַר 3 טאג.
צו פאַרמייַדן אַ פּראָסטאַטע אינפעקציע
לעבנסמיטלען און געטראַנקען
 • עסט רעגולערלעכע מאָלצייַטן איר זאָלט נישט איבערשפּרונגען מאָלצייַטן.
 • בלייַבט אָנגעטרונקען. פּרובּירט צו טרינקען 8 צו 10 (8-אונס) גלאָז וואַסער יעדען טאָג.
מאַכט זיכער אַז אייער רעקטום איז ליידיק און אייער פּענכער איז באַקוועמעניק פול אדורך אייער ראַדיאַציע באַהאַנדלונגען
Back to top

Last Updated